Nekrolog

En uvanlig kreativ, inspirerende og talentfull forsker

Han hadde en enestående indre styrke.

  • Nekrolog

Av Anders Buttedahl og Rune Jørgen Sørensen

Vi fikk meldingen fra Leif 1. desember: «Behandling er nå avsluttet, gutta. Det måtte komme. Ingen stor dramatikk.» Tre uker senere, den 20. desember, var Leif Helland død, bare 59 år gammel. Leifs siste uker var preget av et fullstendig fravær av selvmedlidenhet, full oppmerksomhet mot familien, nære venner og kolleger. Han hadde en enestående indre styrke.

Leif var utdannet statsviter og tok i 2001 doktorgraden ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet i finansavdelingen i Finansdepartementet fra 1992 til 1995. Fra 2003 var Leif ansatt ved Handelshøyskolen BI, fra 2006 som professor. Inspirert av erfaringene i Finansdepartementet skrev Leif doktorgrad om statsbudsjettet.

Leif var nøkkelpersonen i utviklingen av adferdsøkonomi ved BI, som omhandler hvordan psykologiske mekanismer påvirker økonomiens virkemåte. Leif tok ledelsen i etableringen av BIs forskningslaboratorium. Sammen med gode kolleger publiserte han en serie av resultater i internasjonale topptidsskrifter.

Leif var en mann det var lett å trives i lag med, raus og tålmodig – i alle fall så lenge politisk korrekthet ikke ble drevet for langt. Under lunsjen kunne mange mene at lønnen var minst 20 prosent for lav. Det var typisk Leif å peke på at store lønnstillegg kunne bety økt press på hjemmebane for å reise på meningsløse weekendturer til utlandet!

Han var svært stolt av alle barna sine, Andreas, Peter og Sophia, og hadde alltid en varm historie om dem. Om Sophia som ønsket ham lykke til med sykesøstrene på sykehuset, og om Peters blinkskudd på skytebanen. Leif visste at barna var i gode hender hos Anita.

Vi har mistet en god venn og nær kollega. Akademia har tapt en uvanlig kreativ, inspirerende og talentfull forsker.

På vegne av mange venner og kolleger.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord