Nekrolog

Svein var i alle år en idealist

Det siste han gjorde før han ble syk julaften, var å glede sin nærmeste familie med sitt julearrangement på piano.

  • Nekrolog

Av Lars Hektoen, Cato Schiøtz og Arne Øgaard

Svein William Berglund døde 2. juledag, 85 år gammel.

Han var i flere tiår en hjørnesten i den antroposofiske bevegelse i Norge.
Under sitt siviløkonomstudium i Århus ble han kjent med antroposofien, det førte til et livsvarig engasjement. Spesielt var han inspirert av Rudolf Steiners syn på nødvendigheten av en nyordning av samfunnet.

Svein var en sentral person i Helios-arbeidet og bidro til at den første Helios-butikken ble åpnet i 1969. På den måten ble produkter fra de biologisk-dynamiske gårdene tilgjengelige, og det pågikk i mange år et samarbeid mellom bønder, handel og forbrukere.

Hans viktigste innsats var som initiativtager og senere leder av den antroposofisk-inspirerte Cultura Sparebank i 1996, som bygget på Cultura Lånesamvirke, som ble startet ti år tidligere.

Svein var banksjef til 2003 og fortsatte deretter i flere år som styrets formann. Banken har i en rekke år vært kåret til Norges mest etiske bank og har tidoblet sin forvaltningskapital fra år 2000.

I de senere år var Svein en viktig støttespiller for Camphill Landsbystiftelse, som arbeider med psykisk utviklingshemmede.

Svein var i alle år en idealist. Han fremhevet betydningen av det man gjorde – ikke hva man snakket om. Han var en varm og sjenerøs venn, som i alle år var helt spesielt knyttet til Borgny, som han traff i studietiden, og som han alltid karakteriserte som «klippen» i sitt liv.

Sammen utga de i 2011 boken «Livsveien» om personlig utvikling inspirert av Carl Gustav Jung og Rudolf Steiner.

Svein var – blant mye annet – et kulturmenneske og en habil jazzpianist. Det siste han gjorde før han ble syk julaften, var å glede sin nærmeste familie med sitt julearrangement på piano.

Vi minnes Sveins engasjement, inkluderende holdning, klokskap og sindighet i stor beundring og med dyp takknemlighet.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord