Nekrolog

Inger Marie deltok aktivt i homokampen

Hun foretrakk å heie andre frem. Og et varmt hjerte hadde hun for alle som delte hennes synspunkter.

  • Nekrolog


Av Gerd Brantenberg, Gudrun Sløgedal, Kjersti Fjeldstad og Inge Ås

13 dager tok det fra Inger Marie Kvaleng var et fullt oppegående menneske til hun ble akutt syk og gikk bort. Det var hjertet som sviktet. Og dette hjertet er det mye å si om.

Hun ble født i Fredrikstad i oktober 1941 mens krigen herjet. Tok examen artium på «Den gule anstalt» på reallinjen i 1961 i en tid da det nesten bare var gutter på reallinjen.

Hun studerte historie og geografi på Blindern med særemnet «Organisasjonenes motstand under okkupasjonen». Etter studiene ble hun ansatt i Statistisk sentralbyrå. Her utarbeidet hun blant annet i byråets bedriftsregister. Hun var i mange år administrerende direktør Svein Longvas nærmeste medarbeider.

Hun forble i Statistisk sentralbyrå i hele sitt yrkesaktive liv. Samtidig jobbet hun for de sakene som sto hennes hjerte nært. Hun ble en aktiv del av den nye kvinnebevegelsen på 1970-tallet og var i en årrekke med i Samarbeidsutvalget for 8. mars, der paroler for toget ble diskutert. Her var voldsomme diskusjoner, især om hovedparoler, der Inger Marie klart var på den feministiske siden.

Hun var krystallklar i sine meninger. Kvinnekamp kom foran klassekamp ettersom vi lever i et patriarkat. Andre mente at klassekamp kom først ettersom vi lever i et klassesamfunn. Det oppsto interessante ideologiske debatter.

Inger Marie deltok også aktivt i homokampen gjennom Det norske Forbundet av 1948 og var i mange år en nær støtte for Kim Friele – homokampens frontfigur. Men det passet dårlig for Inger Marie å stå i front.

Hun var av natur beskjeden og sjenert. Hun foretrakk å heie andre frem. Og et varmt hjerte hadde hun for alle som delte hennes synspunkter. Hun var – i all sin selvvalgte tilbaketrukkethet – et menneske frontfigurene aldri hadde klart seg uten.

Savnet etter å høre hennes stemme og hennes aldri sviktende innlevelse i andre menneskers skjebne vil bli stort.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord