Nekrolog

Nekrolog: Egon Bahr

ta85aaf3_doc6ly6sarvi3lm1qsf9gp.jpg

Egon Bahr døde i sitt hjem i Berlin 20. august. Han ble 93 år gammel.

  • Aftenposten Redaksjon

Egon Bahr vil bli husket som arkitekten bak tysk østpolitikk. Alt i 1960-årene kastet han frem ideer om å bygge ned øst-vest spenningene i Europa og bygge opp ny tillit. Han så for seg en «Ostpolitik» av små steg der man skulle få «forandring gjennom tilnærming».

Senere gikk han inn i et langvarig samarbeid med Willy Brandt, det han selv kalte «et livslangt politisk samliv». Her ble Bahrs gnistrende intellekt og politiske kløkt kombinert med Brandts europeiske visjoner. Sammen ga de viktige bidrag til avslutningen av den kalde krigen og tysk forening. Da Brandt ble forbundskansler, utnevnte han Bahr til «minister med ansvar for spesielle oppgaver».

Bahr var omstridt, omdebattert og omsvermet hele sitt voksne liv.

Hans tanker fikk kraftig motbør. Han ble beskyldt for å selge ut vesttyske interesser og løpe russernes ærend. Selv etter at hans Ostpolitik hadde fått politisk bred aksept, ble han oppfattet som en kontroversiell politiker.

Hans politiske engasjement fortsatte frem til hans død. Han var en ofte brukt kommentator i tyske medier og kom stadig med nye politiske tanker. De siste årene var han bekymret for utviklingen mellom Russland og Vesten. Han kom med nye forslag sammen med blant andre Mikhail Gorbatsjov. En av Bahrs tanker var at man må skape en stabil buffer mellom øst og vest i Europa. Det kunne skje ved at land som Ukraina hverken blir del av øst eller vest, men får en status som det nøytrale Østerrike og Finland hadde etter andre verdenskrig.

Egon Bahrs nære samarbeid med Willy Brandt ga ham gode norske kontakter og en særlig interesse for Norge og norsk-tyske forbindelser. Han arbeidet nært sammen med norske politiske venner og kontakter i Sosialistinternasjonalen og ivret for samarbeid mellom Vest-Tyskland og de nordiske land, særlig i spørsmål som angikk nedrustning og forholdet til den tredje verden.

På sine eldre dager engasjerte Bahr seg aktivt i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Den har som formål og styrke norsk-tyske forbindelser. Bahr var behjelpelig med å skaffe stiftelsen kontakter og medspillere fra hele den politiske skalaen i tysk politikk.

Bjørn Tore Godal, Thorvald Stoltenberg

Les mer om

  1. Nekrolog