Nekrolog

Han var en læremester og inspirator for mange

PKM Lunde var en sentral person i forskning på og undervisning om legemidlenes virkninger, bivirkninger og riktig bruk både nasjonalt og internasjonalt.

  • Nekrolog

Av Magne Nylenna, Marit Andrew, Per Flatberg, Kirsten Myhr

Professor emeritus Per Knut Michaelsøn Lunde var født på Hov i Land 11. juli 1934, og døde samme sted 26. juni 2022.

Les hele saken med abonnement