Nekrolog

Han var en bauta i norsk bilbransje

Med sin innsats viste Tore hvordan Bertel O. Steen-konsernet gikk i forkant inn i en ny tidsalder for norsk bilbransje.

  • Nekrolog

Av Sverre Leiro og Harald Frigstad

Det var med sorg vi mottok meldingen om at Tore Steen gikk bort 8. desember 2021, 95 år gammel. Han vil bli stående i historien som en bauta i norsk bilbransje.

Tore Steen ble født 6. april 1926 som den yngste av Bodil og Bertel Otto Steens fem barn. Tores far var grunnleggeren av Bertel O. Steen-konsernet, og bedriftens vekst og utvikling helt siden 1901 er uløselig knyttet til grunnleggeren selv og hans familie. Der spilte Tore en sentral rolle.

I 1969 tok Tore Steen over som administrerende direktør i Bertel O. Steen. Med stor arbeidskapasitet gjorde Tore en formidabel innsats i blant annet Arbeidsgiverforeningen, Bilbransjeforbundet, Bilimportørforeningen, KNA og Opplysningsrådet for veitrafikken for å nevne noe. Tore evnet hele tiden å sette bilen inn i et større, samfunnsmessig perspektiv både for myndigheter og vanlige bilbrukere. Med sin innsats viste Tore hvordan Bertel O. Steen-konsernet gikk i forkant inn i en ny tidsalder for norsk bilbransje.

Han var en leder de ansatte likte og så opp til. I vanskelige perioder skjermet han de ansatte så langt det lot seg gjøre mot nedbemanning og var levende opptatt av medarbeidernes ve og vel. Han fremhevet dyktige og engasjerte medarbeidere, sunne verdier, et godt omdømme og gode produkter.

Tore ledet konsernet helt frem til begynnelsen av 1990-tallet og takket for seg som styreformann i 1997.

Helt til det siste var Tore regelmessig å se hos Bertel O. Steen på Lørenskog. Det har minnet mange ansatte på konsernets lange historie, der familieforetaket har utviklet seg til å bli en av Norges største handelsbedrifter. Tore Steen spilte en hovedrolle på denne reisen. Vi minnes Tore med stolthet, glede og takknemlighet.

Vi sender våre varmeste tanker til familien.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord