Nekrolog

Hun underviste utlendinger i norsk og var rådgiver

Kari hadde et stort og imponerende engasjement i en rekke organisasjoner inspirert av sin kristne tro.

  • Nekrolog

Av Tove Matzow, Kyrre Svarva, Carl Wilhelm Johnstad og Knut Tønsberg

Kari Lien Aanderaa døde 25. november, 87 år gammel. Hun vokste opp i Sigdal, Kristiansand og Oslo. Kari var flink på skolen og ble student ved Universitetet i Oslo som 17-åring. Hun tok tysk og norsk bifag og fransk hovedfag. To av studieårene tilbrakte hun ved Sorbonne i Paris og et semester i Tyskland. Hun fikk laud med innstilling for hovedfagsoppgaven i fransk.

I 1960 giftet hun seg med Stål Aanderaa. De var begge aktive i det kristne studentmiljøet. På begynnelsen av 1960-tallet var de fire år i USA. Cuba-krisen og Vietnamkrigen ble skjellsettende for Karis politiske ståsted.

Tilbake i Oslo begynte Kari som lærer på Kristelig Gymnasium (KG). Hun og Stål kjøpte hus på Snippen i Maridalen. De fikk etter hvert fem barn. I tillegg åpnet de hjemmet sitt for ungdommer fra KG og fra det store utland. Fra den tid har undertegnede, og flere med oss, følt oss som familiemedlemmer.

Mens Kari var hjemme med sitt femte barn, tok hun psykologi grunnfag. Etter nok et USA-opphold begynte Kari å undervise i norsk for utlendinger og var rådgiver. Hun likte faglige utfordringer og tok mellomfag i kristendomskunnskap.

Kari var reiselysten. Hun tok semesteremne i latvisk og underviste ved Kulturakademiet i Riga. Hun ivret for studentutveksling til Norge, og flere «mellomlandet» på Snippen.

Kari hadde et stort og imponerende engasjement i en rekke organisasjoner inspirert av sin kristne tro. Som pensjonist jobbet hun som kirketjener. Det var typisk Kari at hun ville delta i valgkamp for SV, selv da synet hennes var så svekket at hun ikke lenger kunne lese materiellet hun delte ut.

Kari hadde en egen evne til å inkludere mennesker uavhengig av posisjon, tilstand og væremåte. Vi savner henne.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord