Nekrolog

Kombinerte bred kunnskap med et stort engasjement

Endre jobbet store deler av livet sitt i Oslo kommune.

  • Nekrolog

Av Hege Sevatdal

En klippe i Oslos arbeid for barn og unge har gått bort. Tirsdag 31. august sovnet Endre Sandvik inn med sine nærmeste rundt seg.

Endre jobbet store deler av livet sitt i Oslo kommune. Han startet i 1986 som assistentlege ved Aker sykehus, videre jobbet han som blant annet som både bydelsoverlege, direktør ved legevakten og direktør for Helseetaten.

Siden 2013 hadde vi gleden av å ha Endre sammen med oss fulltid på Rådhuset. Da ble han ansatt som kommunaldirektør for byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Jobben fikk han blant annet fordi han var en mann med solid faglig legitimitet, dog aldri redd for å gå nye veier.

I 2018 kom han til oss i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Det helhetlige perspektivet var en rød tråd. Som cand.med. fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i både allmennmedisin og samfunnsmedisin, så han hele bildet. Han kombinerte usedvanlig bred kunnskap med stort engasjement, bygget nettverk og lag og hadde alltid en kjapp replikk på lur. Han var en strateg som var opptatt av å sikre bærekraftige strukturer og å se kommunens tilbud som en helhet. Endre satte pasientene og innbyggernes behov i sentrum gjennom hele sitt yrkesliv.

Han var utrettelig opptatt av at Oslo skulle være en god by å vokse opp i. Arbeidet hans med å gjøre Oslo til en traumeinformert by er uvurderlig. Gjennom initiativ til internasjonalt samarbeid var han også primus motor for et sterkt faglig fellesskap der Oslo er en viktig bidragsyter. Vi lover at vi skal fortsette dette viktige arbeidet.

Vi som jobbet tett med ham, fikk høre om hans kone Karin, guttene hans, barnebarna og den utvidede flokken. Om hytta, skiturer, fotballtreninger og livet som bestefar. Våre tanker går til de nærmeste i denne tunge tiden.

En glødende engasjert kollega er gått bort.

På vegne av kolleger og venner i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune:

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord