Nekrolog

Han underviste flere generasjoner av studenter i polsk

Norge har mistet en av sine fineste oversettere og en enestående kulturformidler mellom polsk og norsk.

  • Nekrolog


Av Karen Gammelgaard og Knut Andreas Grimstad

Førstelektor Ole Michael Selberg døde den 10. desember. Han ble født i Trondheim 24. juli 1938. Veien til polskfaget gikk gjennom Forsvarets russiskkurs. Etter studier ved Universitetet i Warszawa i 1963–69 ble han tilsatt i den første stillingen i polsk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han ble senere førstelektor og gikk han av med AFP i 2002. Norge har mistet en av sine fineste oversettere og en enestående kulturformidler mellom polsk og norsk.

Selberg underviste og veiledet flere generasjoner av studenter i polsk. Samtidig oppholdt han seg ofte i Polen, bl.a. som tolk for norske topp-politikere som var på statsbesøk. I 2018 utkom hans opus magnum, «Stor norsk-polsk ordbok», den største i sitt slag. Det bredere publikum kjenner ham best som formidler av tysk og russisk så vel som polsk litteratur.

I 1983 ble mottok han Bastianprisen for oversettelsen av Tadeusz Różewicz' skuespill «Kvitt ekteskap», som ble satt opp på Det Norske Teatret. Hans mest kjente oversettelse fra tysk er første bind av Robert Musils storverk «Mannen uten egenskaper» (2000). Han hadde mange tillitsverv både innen Norsk oversetterforening og i Norsk Språkråd.

Selberg skrev mye om polsk språk og litteratur, om samfunnsforhold i Polen og Øst-Europa og om oversettelse. Han skrev også artikler om norsk språknormering og hvordan man kan bruke digital teknologi i arbeidet med ordbøker. Han var en ekte polyhistor – en person med viten og kunnskaper på mange forskjellige områder.

Som kollega var Selberg stillferdig og solid, alltid med smil og hjelpsomhet til overs. Han var hengiven og maurflittig humanist av den gamle skole, som på sitt milde og lærde vis har lagt fundamentet for norsk-polsk forståelse. Vi lyser fred over hans minne.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord