Nekrolog

Vannet ble hans yndlingselement

Som barn under siste verdenskrig gikk Jo med illegale aviser. Han ble avslørt av okkupasjonsmakten.

  • Nekrolog

Av Berit Reissiger og Kirsti Løken

Jo Grubbe Finne ble født 23 mai 1930 i Oslo og døde 9. desember 2021, 91 år gammel.

Gjennom handling og tale viser vi hvem vi er. Og som treåring, og uten å kunne svømme, hoppet Jo ut på dypt vann for å følge sin svømmedyktige, eldre bror. Han druknet nesten, men husket alltid opplevelsen under vann som storartet og fascinerende.

Vannet ble hans yndlingselement. Han lærte å seile som barn, og han dykket fra ung alder. Han behersket undervannslivet, og han dykket til like før fylte 90 år.

Men ferdighetene over vann ble viktigere. Han oppdaget roing, der kom han hjem, der lå hans talent.

Der kom hans fysiske og mentale styrke til sin rett. Han snakket om roing slik andre snakker om ballett. Det var den ene gangens fullkomne utførelse som trollbandt ham.

For ham sto roing, slik som kunst, utenfor språkets generaliseringer. Den fortryllelsen slapp ham aldri.

Han hadde tilgang til entusiasmens kilder, og han var et følelsesmenneske. Latter og tårer lå ofte rett under overflaten, for eksempel i hans forhold til billedkunst og musikk.

Som barn under siste verdenskrig gikk Jo med illegale aviser. Han ble avslørt av okkupasjonsmakten, kastet i fengsel og torturert.

Ettervirkningene forstyrret ham i mange år. På sine eldre dager fikk han bearbeidet dette krigstraumet ved profesjonell hjelp som lettet et
indre trykk.

Han ble jurist, giftet seg og fikk tre døtre som han ville oppmuntre til styrke og selvstendighet. De siste årene bodde han med utsikt over indre Oslofjord og betraktet båttrafikk og roere av alle kaliber.

Han leste Klassekampen så lenge han klarte, og i tankene
fulgte han sine tre døtre, barnebarn og oldebarn. Og der, mellom sine elskede bilder, ble han til slutt for trett og syk for denne verden.

Han var sine venners venn. Vi minnes ham i takknemlighet.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord