Nekrolog

Nekrolog: Sverre Dragsten

Førstelagmann Sverre Dragsten døde 20. september, 85 år gammel.

Han vokste opp i Selbu, der han var født. Han praktiserte i 15 år som advokat og høyesterettsadvokat i Trondheim. Sverre var spesielt dyktig og anerkjent som advokat innenfor «grønnjusens» område. Han var i tillegg foredragsholder og forfatter. Få har prosedert så mange saker for Høyesterett innen dette feltet.

I 1979 ble han utnevnt til lagdommer i Frostating, i 1991 til førstelagmann og dermed domstolens leder. I hans lederperiode frem til 2001 ble ankedomstolen effektivisert. Han sørget for å innlede samarbeid med Advokatforeningen for å forkorte saksbehandlingstiden. Domstolen ble i hans ledertid brakt à jour innenfor prosesslovens rammer. Han gjorde domstolens virksomhet kjent for allmennheten ved å utarbeide årsmeldinger.

Les hele saken med abonnement