Nekrolog

Han elsket naturen

Sjømannen Roald hadde et stort hjerte for krigsseilernes skjebne.

  • Nekrolog


Av Ragnar Vik, Per Flatberg og Svein Aurmark

Roald Evensen døde hjemme på Langlete i Haltdalen den 30. november 2021, 74 år gammel.

Roald seilte i en årrekke som maskinsjef i utenriksfart. Han var i mange år
knyttet til «Arbeidets Rett» som journalist og var en flittig skribent og forfatter.

Roald var blant veteranene innen det frivillige naturvernarbeidet i Norge. Han var en handlekraftig leder av Naturvernforbundets lokallag i Holtålen i 20 år.

Aksjonen «Gaulas fremtid», med Roald i spissen, hadde en stor del av æren for at Gaula-vassdraget ble varig vernet.

I Roalds ledertid gjorde laget en stor innsats for å stoppe løvtresprøyting med glyfosat. Arbeidet med å sikre fjellreven fikk også høy prioritet, og Roald har personlig nedlagt et årelangt arbeid for bevaring av moskusdyrene i Femundsmarka. Fornøyelseskjøring i utmark med snøscooter var noe Roald engasjerte seg sterkt mot.

Han elsket naturen og det enkle friluftslivet. Her hadde han en helhjertet
meningsfelle og trofast støttespiller og turkamerat i sin kjære kone Tove. Femundsmarka sto i en egen glans.

Sjømannen Roald hadde et stort hjerte for krigsseilernes skjebne og utarbeidet en omfattende dokumentasjon om de falne i Marinen og handelsflåten. Han var også sentral i arbeidet med å reise et minnesmerke over dem i London.

For oss var han den beste venn vi kunne ønske oss. Vi vil savne hans sosiale
evner, hans store gjestfrihet og ikke minst hans lune humor.

En som løftet landet er gått bort.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord