Foto: Privat
Nekrolog

Mens ministrene kom og gikk, var Ragnhild en bærebjelke

Vi minnes henne med takknemlighet, skriver de tidligere utenriksministrene Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Bjørn Tore Godal og Knut Vollebæk.

  • Nekrolog

Av Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Bjørn Tore Godal og Knut Vollebæk

Søndag 7. mars fikk vi den usigelig triste beskjeden om at Ragnhild Strøm, en trofast medarbeider i Utenriksdepartementet gjennom mer enn 50 år, var død etter et svært kort sykeleie. Hun ble diagnostisert med kreft i desember. Ragnhild ble 81 år. Ragnhild Strøm var sekretær for ni utenriksministre, fra John Lyng til Thorbjørn Jagland.

Hun begynte i Utenriksdepartementet i 1959, tjenestegjorde ved ambassaden i Moskva 1961-63, ved generalkonsulatet i San Francisco 1969–75 og hadde et kort opphold ved ambassaden i København i 1996. Resten av tiden, til hun gikk av med pensjon i 2001, tjenestegjorde hun i departementet. Mens utenriksministrene kom og gikk, ble Ragnhild Strøm en bærebjelke og representerte kontinuiteten.

Hun viste nærhet både i glede og sorg.

Hun ble ansatt som «utenriksministerens forværelsesdame», som det står på hennes personalkort, i 1966. Etter hvert ble hun uten tvil utenriksministerens nærmeste medarbeider. Hun var kunnskapsrik og klok. Hun var effektiv og grundig. Hun var korrekt og omgjengelig. Ragnhild Strøm innehadde alle de egenskaper en person i hennes stilling bør ha. Hennes arbeidskapasitet var enorm, og hun etterlot seg aldri noe halvgjort.

Hun hadde omsorg for sine medmennesker og viste nærhet både i glede og sorg. Hun var levende opptatt av opera og satt som styremedlem i Operaklubben i en årrekke. Da hun flyttet til Stiftelsen Kong Oscars Minde, en stiftelse fra 1854 som eier et boligkompleks for ugifte kvinner, gikk hun inn i styret og tok ansvar. Som pensjonist var hun også med i UDs pensjonistforening, satt en tid i styret der og holdt kontakt med mange av sine tidligere kolleger.

Vi minnes Ragnhild Strøm med stor takknemlighet. Norsk utenrikstjeneste har mistet en av sine dyktigste medarbeidere. Vi lyser fred over hennes gode minne.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord
  3. Kjell Magne Bondevik
  4. Thorbjørn Jagland
  5. Utenriks