Nekrolog

En usedvanlig dyktig, pliktoppfyllende og arbeidsom jurist

Som dommer hadde hun en naturlig autoritet, og hun sparte seg aldri.

  • Nekrolog

Av Toril Marie Øie, Tore Schei, Carsten Smith og Gunnar Bergby

Høyesterettsdommer Vera Holmøy døde 12. desember, 90 år gammel. Med henne er en kraftfull jurist, som var med på å prege Høyesterett i 25 år, borte.

Vera Holmøy tok en glimrende juridisk embetseksamen i 1954. Etter tre år i rettsavdelingen i Utenriksdepartementet arbeidet hun frem til 1976 i Justisdepartementets lovavdeling, kun avbrutt av ett års praksis som dommerfullmektig. Hun var så dommer i Høyesterett til hun gikk av for aldersgrensen i 2001.

I sitt arbeid markerte Vera Holmøy seg som en helt usedvanlig dyktig, pliktoppfyllende og arbeidsom jurist. Hun var den tredje kvinnen som ble utnevnt til høyesterettsdommer. Som en av foregangskvinnene satte hun med sine evner, arbeidsstyrke og gode væremåte sitt preg på dommerkollegiet. Hun var analytisk, skrev meget godt og hadde en egen evne til å finne samlende formuleringer. Som dommer hadde hun en naturlig autoritet, og hun sparte seg aldri. Arbeidet i Høyesterett hadde for henne alltid første prioritet. Hun kunne nok om nødvendig være barsk, men hun var også hjelpsom. Hennes smittende latter lå alltid på lur.

Vera Holmøy deltok i mange av de viktige sakene Høyesterett hadde til behandling i hennes tid som dommer. Som ett eksempel kan nevnes Fusa-dommen fra 1990, som reiste viktige spørsmål om rett til sosialhjelp. Dommen, ført i pennen av dommer Holmøy, viser hennes dyktighet som dommer gjennom god rettsavklaring.

Alle i Høyesterett har bare gode minner om Vera Holmøy. Våre tanker og medfølelse går i dag til hennes ektemann Tor og sønnene Erling og Trygve med familier.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord