Nekrolog

Leif Jan var glad i mennesker

Kolleger fra inn- og utland ble ofte invitert til hans hjem, hvor det var god mat, musikk og sang.


Av Anette Hylen Ranhoff, Thomas Svendsen og Njaal Stray

Så er han borte, vår læremester, kollega og venn. Leif Jan døde 16. desember, 82 år gammel, med sine kjæreste rundt seg i det hjemmet han var så glad i.

Leif Jan studerte medisin i Skottland, ble nyremedisiner og tok doktorgrad om blodplater. Senere ble tverrfaglig behandling av eldre pasienter hans faglige livsoppgave. Han var en pionér i utviklingen av geriatriske sykehustjenester og ledet en av landets første geriatriske avdelinger ved Menighetssøsterhjemmet. Fra 1987 jobbet han på Diakonhjemmet sykehus,
hvor vi var hans kolleger.

Leif Jan var opptatt av det tverrfaglige samarbeidet mellom leger, sykepleiere og det geriatriske teamet med fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Leif Jan var engasjert i utviklingen av metoder for vurdering av geriatriske pasienter og oppnådde internasjonal anerkjennelse. Kolleger fra inn- og utland ble ofte invitert til hans hjem, hvor det var god mat, musikk og sang. Han var en glimrende pedagog og taler, og som pensjonist var han en ettertraktet foredragsholder.

Leif Jan var glad i mennesker, tok seg selv lite høytidelig og skapte god stemning. Han viste stor omsorg for sine medarbeidere og deltok i kor og dansegruppe på Diakonhjemmet. Leif Jan hadde også stor glede av Frimurerlosjen, hvor han etter hvert hadde store oppgaver.

Som pensjonist etterlot han seg en moderne, veldrevet geriatrisk seksjon med akuttgeriatrisk sengepost og poliklinikk med tverrfaglige hjemmebesøk og daghospital for utredning av demens. Det har vært en glede for oss å fortsette dette arbeidet.

Vi takker for alt Leif Jan har gjort for norsk geriatri, for Diakonhjemmet sykehus, for kolleger og medarbeidere og for oss som venn.

Våre varmeste tanker og takk går til Elisabeth, barn og barnebarn, for at vi fikk en del av ham. Vi lyser fred over hans minne.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord