Nekrolog: Jan Danielsen

Jan Danielsen døde 30. april i Örebro i Sverige, 98 år gammel.

Jan Danielsen deltok som svensk frivillig i krigen i Norge og var blant annet med på kampene i Nord-Norge frem til kapitulasjonen 9. juni. Sammen med kameraten Pål Påhlson kom Jan over grensen i drosje og meldte seg 15. april som frivillig på Kongsvinger festning. Allerede etter to dager ble kompaniet satt på prøve i harde kamper ved Roverud. De norske styrkene led store tap, og det ble skrevet i svenske aviser at Jan var blant de falne. Det var et sjokk for foreldrene, som ikke visste at sønnen etter tjeneste som frivillig i Finland nå hadde gitt seg i vei til Norge.

På grunn av militært sammenbrudd i sør besluttet de to svenskene å melde seg til tjeneste for general Fleischer, som beordret dem til IR 16. Slik havnet begge i de harde kampene på Narvik-fronten, der Pål ble skutt og drept på Neverfjell.

Jan var nestkommanderende i sin tropp og i fremste linje under de siste og avgjørende kampene — før general Otto Ruge 9. juni sendte ut en overraskende erklæring om våpenstillstand. Med det begynte den tunge marsjen ned fra fjellet. Våpen ble innlevert på Setermoen, og deretter gikk Jan Danielsen til fots gjennom Sørdalen, over grensen til Torneträsk.

I Sverige ventet rettergang for lovstridig krigstjeneste i Norge. Han ble fradømt retten til å gjøre tjeneste i den svenske hæren. Dette ble det bråk av, og beslutningen ble omgjort av den svenske armésjefen.

Jan Danielsen var hele livet en norgesvenn og kom ofte tilbake til Nord-Norge. Så sent som i 2008 ble han av Forsvarets helikopter løftet opp på Neverfjell til steinkorset som markerer stedet der vennen Pål ble skutt. Under et veterantreff i 2011 fikk Jan Danielsen en lang samtale med kong Harald, som han satte svært stor pris på.

Rønning Tollefsen