Nekrolog: Ola Bratteli

Ola Bratteli døde 8. februar, 68 år gammel, etter flere år med gradvis sterk svekkelse av helsen.

afp000839007.jpg

Som sønn av Trygve og Randi Bratteli vokste han opp i et aktivt politisk miljø, men var selv aldri politisk aktiv; det var matematiker han skulle bli.

Etter artium fra Oslo Katedralskole studerte han ved Universitetet i Oslo og ble cand.real. i 1971 med eksepsjonelt gode karakterer. I sin hovedoppgave introduserte han en type diagrammer som ga en komplett beskrivelse av visse matematiske strukturer. Disse diagrammene, kjent som Bratteli-diagrammer blant matematikere, har siden vært sentrale i teorien, og åpnet for mange og viktige oppdagelser. Etter hovedfagseksamen studerte han videre ved New York University i to år og tok dr.philos.-graden ved Universitetet i Oslo i 1974. Han hadde deretter flere utenlandsopphold og fikk nær kontakt med kolleger spredt rundt i verden, kolleger som han samarbeidet tett med i resten av sin tid som aktiv matematiker. Han var en svært produktiv forsker med en imponerende publikasjonsliste, og var blant sine kolleger både høyt respektert og meget godt likt. Bratteli var professor ved NTH fra 1980 til 1991, og ble så professor ved Universitetet i Oslo.

På en av sine reiser til en samarbeidspartner i Australia møtte han sin senere ektefelle Wasana i Bangkok. I de siste årene han har vært syk, har hun vært en enorm støtte for ham.

Bratteli fikk flere æresbevisninger for sin forskning. Spesielt kan nevnes Nansenfondets pris for fremragende forskning fra Norges Videnskaps-Akademi i 2004 og en tilsvarende pris, Møbius-prisen, fra Norges forskningsråd samme år. Han var også medlem av Norges Videnskaps-Akademi i Oslo, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim og Det Kongelige danske vitenskapelige selskap i København.