Nekrolog

Nekrolog: Arne Næss

Av Tom Gerner og Olav Hjortdal

  • Nekrolog

Overlege Arne Næss døde 31. juli, 95 år gammel. Etter medisinstudier i Oslo fikk Arne en langvarig og bred utdanning i kirurgi i Trondheim og Oslo. Han var overlege ved de kirurgiske avdelingene i Bodø sykehus og Lovisenberg sykehus før han ble ansatt ved Lillehammer fylkessykehus i 1978, der han var avdelingsoverlege til 1989 og overlege frem til han gikk av med pensjon i 1995. Her nedla han et stort og fortjenstfullt arbeid for sykehuset og for sine pasienter. Han var en person som kompromissløst gikk fullt og helt opp i sitt arbeid, og markerte seg som en svært dyktig og allsidig kirurg. Han møtte de mest utfordrende oppgaver med personlig interesse og stort engasjement, og han sparte seg aldri. Fremfor å delegere eller overlate oppgavene til andre ønsket han selv å ta hånd om de mest kompliserte problemene og de tyngste operasjonene.

Denne innstillingen – alltid til pasientens beste – preget også hans samarbeid med andre avdelinger. Dette kom særlig til uttrykk ved behandlingen av multitraumatiserte pasienter, som ved trafikkulykker. Dette var i før funksjonsfordelingens tid. Arne var den selvskrevne leder av behandlingsteamet, og han så med suveren ro, kyndighet og klokskap hva som var viktigst der og da.

Les hele saken med abonnement