Nekrolog

En høyt skattet underviser ved Politihøgskolen

Steinar etterlater seg en omfattende faglitterær arv innenfor emnene strafferett, straffeprosess og ordensjus.

  • Nekrolog

Av Kristin Sandbu

Det var med sjokk og vantro vi mottok meldingen om vår kjære kollega Steinar Fredriksens bortgang, 58 år gammel.

Steinar var alltid blid og imøtekommende, med et lunt smil på lur. Han var en person man kunne rådføre seg med, både personlig og faglig. Han var 100 prosent pålitelig i alle henseender. Vi kunne nærmest stille klokken etter Steinar, både med tanke på når han ankom, når han spiste lunsj og når han låste døren til kontoret og spaserte hjemover.

Steinar var dyktig, arbeidsom og samvittighetsfull. Han var ikke den som fremhevet seg selv og egne bragder, men jobbet iherdig i det stille. Steinar grep ikke ordet i utrengsmål, men han hadde alltid et svar parat om han ble forespurt. Det skjedde ofte at kolleger og studenter tok kontakt med Steinar for å drøfte juridiske spørsmål. Uansett hvor mye han hadde å gjøre, så tok han seg alltid tid til å gi gode svar, både muntlig og skriftlig.

Steinar var lidenskapelig opptatt av jazz, og han visste å sette pris på kulinarisk kokekunst. Steinar hadde utpreget humoristisk sans. Han kunne le høyt og hjertelig, ikke minst av egne fadeser. På kontorpulten til Steinar kunne man, noe overraskende, finne indianerfigurer stående side om side med kommentarutgaver til straffeloven.

Steinar arbeidet ved Politihøgskolen i Oslo i en årrekke. Han var en høyt skattet underviser. De siste årene brukte han mesteparten av tiden sin på å skrive. Steinar disputerte i 2014. I høst ble han utnevnt til professor. Steinar etterlater seg en omfattende faglitterær arv innenfor emnene strafferett, straffeprosess og ordensjus.

Steinars bortgang utgjør et stort tap for oss kolleger spesielt og for Politihøgskolen som utdanningsinstitusjon generelt.

På vegne av kolleger ved Politihøgskolen.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord