Nekrolog

Nekrolog: Tor Brustad

Det var med dyp sorg vi fikk budskapet om at professor Tor Brustad døde 12. september, 89 år gammel, etter en bilulykke dagen før.

Tor Brustad var født i Nannestad, utdannet seg til fysiker ved Universitetet i Oslo og gjennomførte en hovedoppgave i 1953 knyttet til nøytrongeneratoren ved Fysisk institutt. Han ble deretter stipendiat ved Norsk Hydros Institutt for kreftforskning, senere Institutt for kreftforskning, ved Det norske radiumhospital. I stipendiatperioden dro han til University of California i Berkeley.

Han avsluttet en doktorgrad på disse studiene i 1962 og overtok som forskningssjef ved Avdeling for biofysikk, nå Avdeling for strålingsbiologi, en stilling han hadde helt til han ble pensjonist i 1994. I tillegg var han Instituttutvalgets formann i 11 år (1975–1986). Fra 1968 var han samtidig også leder for Avdeling for medisinsk fysikk og teknikk.

Les hele saken med abonnement