Forskning: Barnemat kan være grunnen til at barna ikke liker grønnsaker

Men funnene avvises av barnematprodusentene, og småbarnsmamma Rachel Hauan (28) er blant dem som er skeptisk.