Norge

Pengemarkedsrente på bunnivå – bankene beholder gevinsten

Da pengemarkedsrenten Nibor økte i fjor, ble det brukt som argument for å heve boliglånsrenten. Nå har Nibor falt tre ganger så mye, uten at renten justeres ned.

Illustrasjonsfoto
  • NTB

Det er blitt mye mindre kostbart for bankene å låne penger de kan låne ut videre. Likevel ser det ikke ut til at de vil kutte boliglånsrenten for kundene sine.

Det er Finansavisen som skriver dette og forklarer det med at Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) har falt 30 basispunkter siden nyttår. Denne renten er det bankene betaler for det de låner ut videre.

– Bankene tar selv gevinsten fra Nibor-fallet, sier analytiker Thomas Svendsen i Nordea Markets, til avisen.

I fjor var Nordea Bank Norge den første av flere storbanker som økte boliglånsrenten. Da var forklaringen de ga at Nibor hadde økt 10 basispunkter. Den utviklingen er altså utradert og mer enn det, uten at lånerentene justeres ned tilsvarende.

Nibor beregnes fortløpende som et gjennomsnitt av hva seks store norske banker krever i renter på usikrede utlån til andre banker.