Mikroplast kan forstyrre fiskens hormoner. Vil det samme skje med oss hvis vi får i oss nok plast?

Nå jobber forskere over hele verden for å finne ut hvordan mikroplast påvirker mennesker.

I videoen over kan du se hva som skjer når havdyr spiser plast.

– Det kan være at mennesker får samme reaksjon som dyrene. Men dette må vi undersøke nærmere, sier Tanja Kögel, forsker i Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Løsningen er ikke å kutte ut fisk

Mikroplast er sannsynligvis ikke bare et sjømatproblem. Forrige uke viste en ny studie at også springvann inneholder mikroplast. Plastpartiklene er nesten overalt. I tillegg til i springvann finnes de i luften, i tannpastaen og de syntetiske klærne dine. For eksempel brukes slam fra renseanlegg (med plastfibrene fra våre klær som kommer ut i vaskemaskinen) som gjødsel.

Vil du vite mer? Se videoen øverst i saken.