Tipsstrid opp i Høyesterett

I to rettsinstanser har servitørene på Theatercaféen tapt kampen om å få ha tipspengene for seg selv. Nå er det opp til Høyesterett å bestemme om de må dele eller ikke.

Servitørene på Theatercaféen nekter å dele tipsen sin med andre. Nå skal Høyesterett avgjøre striden.

Servitørene vil ikke dele tipspengene de får av restaurantkundene med kokkene eller andre ansatte ved restauranten, såfremt ikke kundene har understreket at det skal gjøres. Ledelsen ved den ærverdige restauranten i Oslo sentrum mener på sin side at kokkene skal ha 35 prosent av alt som kommer inn i tips.

Når Høyesterett tirsdag og onsdag tar saken opp til behandling er det arbeidsgivers styringsrett som er stridstemaet. Har arbeidsgiver lov til å fordele tips mellom de ansatte, eller er det opp til den enkelte å velge om han eller hun vil dele det som er en gave fra fornøyde kunder?

To tap

Hotell— og restaurantarbeiderforbundet og Fellesforbundet har på vegne av 40 ansatte ført saken for to rettsinstanser – og gått på soleklare tap både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Dommen i lagmannsretten konkluderte med at tipsordningen synes å være «et system som bidrar til å opprettholde en uheldig struktur». «Oppsiktsvekkende», svarte Fellesforbundets førstesekretær, Eli Ljunggren.

– Dommen er oppsiktsvekkende og innebærer at arbeidsgiver nå har fått styringsretten over tips som servitørene får, og at de dermed kan fordele denne slik de selv vil, sa hun.

– Ikke eiendomsrett

LO mener arbeidsgiverne får styringsretten over noe de ikke har eiendomsretten over.

– I over hundre år har det vært slik at tips er en gave fra gjesten til servitøren. Dommen i tingretten bryter fundamentalt med denne tradisjonen når den bestemmer seg for å se tips som resultat av gjestens helhetsopplevelse, sa LO-jurist, advokat Einar Stueland, i en reaksjon på tingrettsdommen.

Høyesterett har satt av to dager til saken.