Mustafa Hasan (18) får prøvd saken sin på nytt: – Jeg er veldig glad

– Jeg er veldig glad. Endelig har jeg ro i kroppen. Dette betyr så mye, sier Mustafa Hasan (18). I dag har Oslo tingrett gitt ham en ny sjanse til å bli Norge.

Mustafa Hasan har lenge levd i uvisshet om han kan fortsette å bo i Norge eller bli sendt til Jordan. Torsdag fikk han gode nyheter.

Da advokaten ringer torsdag formiddag, er Mustafa Hasan (18) på et småbruk i Elverum. Omgitt av nære venner og støttespillere gjennom mange år, mottar han den gode nyheten om at han har vunnet frem i Oslo tingrett. Den første han ringer for å dele gleden med, er storebroren sin.

I flere år har Hasan levd med en trussel om at han må forlate landet. Familien mistet sin midlertidige oppholdstillatelse fordi moren ikke oppga riktige opplysninger da de kom til Norge. Hasan har nå bodd over 12 år i Norge.

Da moren reiste fra landet i 2017, forble Hasan i barnevernets omsorg. Han og den to år eldre broren søkte om selvstendig opphold. Broren fikk innvilget opphold, Hasan fikk avslag.

Saken har skapt sterkt folkelig engasjement og har fått stor oppmerksomhet i mediene. Advokatfirmaet Fend saksøkte Utlendingsnemnda (UNE) for å få vedtaket om utkastelse opphevet.

Torsdag kom dommen, som er avsagt i dissens. Oslo tingrett mener at UNEs vedtak om utkastelse er ugyldig.

Staten ved UNE dømmes til å betale sakskostnader på 1,6 millioner kroner. UNE har en måned på seg til å anken dommen.

18-åringen er lettet over dommen:

Takker hele Norge for støtten

– Jeg er veldig glad. Endelig har jeg ro i kroppen. For å være ærlig, så er dette første gang på lenge at jeg smiler og mener det. Dette betyr så mye, sier Mustafa Hasan til Aftenposten.

Broren var den første han snakket med.

– Han var utrolig glad han også. Det strålte ut av stemmen hans. Det gjorde dagen min å prate med ham.

Så delte han den gode nyheten med moren og søsteren i Jordan.

– Det var veldig godt. Moren min er utrolig fornøyd.

18-åringen har mange han vil takke.

– Jeg vil takke alle som har vært med å hjelpe. Det er ikke bare jeg som har vunnet, vi har vunnet sammen. Jeg hadde ikke klart det alene. Dette handler om å holde sammen i vanskelige tider. Støtten har betydd veldig mye for meg, og det vil jeg takke hele Norge for.

Nå ser han frem til roligere dager.

– Planen min nå er bare å prøve å slappe av, puste og kunne planlegge mer enn to uker frem i tid. Men dette er ikke over, det er bare starten på slutten. Nå blir lillesøsteren min den neste kampen for meg.

Han håper også at dommen kan gi håp til flere.

– Jeg håper at alle andre i lignende situasjonen også kan føle denne rettferdigheten og på den måten overleve den situasjonen de selv er i.

Tilhørighet til Norge

Mustafa Hasan har bodd 12 år i Norge og var seks år da han kom hit. Moren hans sa den gang at hun var statsløs palestiner fra Vestbredden i Israel, men opplyste ikke om sitt jordanske statsborgerskap.

UNE avslo Hasans søknad om opphold i Norge. Utreisefristen er blitt utsatt flere ganger, men med dagens dom får han saken sin vurdert på nytt.

Retten mener at 18-åringen er avhengig av trygg og stabil voksenkontakt: «En slik støtte kan han ikke antas å få i Jordan. Hans nettverk og tilhørighet er i Norge».

Rettens flertall mener at UNE ikke har tatt hensyn til at det foreligger sterke menneskelig hensyn.

«Videre er Mustafas mangeårige botid og tilknytning til Norge ikke i tilstrekkelig grad vurdert og hensyntatt i bedømmelsen av opphold på humanitært grunnlag,» skriver tingrettsdommeren.

Retten legger til grunn at han har gått på norsk skole hele tiden og at han er godt integrert med norske venner og fritidsinteresser. Dommen påpeker at 12 år i Norge «er sammenfallende med den tiden hvor identitetsutviklingen til et barn formes, og tilknytning til land, språk og sosialt nettverk tar form.»

Saksbehandlingsfeil

Retten mener at det må anses som en saksbehandlingsfeil som førte til at han ikke ble innvilget opphold på humanitært grunnlag.

Men dommen er altså avsagt under dissens. Rettens mindretall på én dommer mener at det ikke foreligger noen feil ved UNEs vedtak og etterfølgende beslutning som kan medføre ugyldighet.

Denne dommeren er enig med UNE i at det ikke foreligger sterke menneskelig hensyn som oppfyller vilkårene for opphold etter utlendingsloven paragraf 38. Han mener videre at innvandringsregulerende hensyn etter omstendighetene bør være utslagsgivende med tanke på håndhevelse av asylinstituttet.

Også mindretallet er enig i at UNE ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til Hasans botid og tilknytning til Norge. Likevel mener denne dommeren at det ikke kan ha vært avgjørende for utfallet.

– En gledens dag

Mustafa Hasans forsvarer, advokat Nicolai Skjerdal, sier til Aftenposten at 18-åringen er glad for tingrettens avgjørelse:

– Nå legger jeg til grunn at denne dommen vil være meget tungtveiende når hans søknad nå skal behandles på nytt.

Bjørn Norman, en 18-åring som har samlet inn tusenvis av kroner og støttespillere for Hasan, er også glad:

– En seier i retten løfter håpet stort, sier han og forteller at støttegruppen nå planlegger en markering.

Justis- og beredskapsdepartementet sier til Aftenposten at de ikke kan gå inn i eller kommentere enkeltsaker som dette.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Regjeringsadvokaten ønsker heller ikke å kommentere saken og viser til UNE.

UNE har mottatt dommen, men ønsker ikke å kommentere innholdet ennå.

– Det er en omfattende dom hvor vi vil trenge noe tid på å vurdere innholdet, skriver fungerende avdelingsleder Rolf Tore Thomassen i en e-post.

Mustafa Hasan kom til Norge som seksåring, for 12 år siden.