Norge

– Saken er en drittpakke for å bli kvitt mulla Krekar

En alvorlig siktelse, mener PST. Et politisk spill og drittpakke for å bli kvitt mulla Krekar, mener forsvarer Brynjar Meling.

Mulla Krekar ankom Oslo tingrett sammen med forsvarer Brynjar Meling. Italienske myndigheter mener Krekar leder et terrornettverk. - Saken er en del av et spill, mener Meling.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

– Det har vært en målsetting for fire norske regjeringer å bli kvitt mulla Krekar, sa Meling under sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett torsdag.

– Denne saken er drittpakke for å bli kvitt ham, sa han til dommeren.

I fem dager skal Oslo tingrett ta stilling til om Norge kan utlevere mulla Krekar til Italia.

Der er han siktet for å ha forberedt eller planlagt terrorhandling ved å ha inngått forbund med noen om å begå terror.

Bakgrunn: Slik endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk

PST romavlyttet fengselet

Mulla Krekar ville ikke snakke med pressen torsdag som, ifølge hans forsvarer Brynjar Meling, var Krekars 61. dag i en norsk rettsal.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i flere år bistått italiensk politi i etterforskningen av det påståtte nettverket.

Blant annet hjalp sikkerhetstjenesten til med å avlytte besøksrommet i Kongsvinger fengsel i over ett år mellom 2012 til 2013 da Krekar sonet der.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, startet historien om torsdagens muntlige fohandlinger for fem år siden, da etterforskere fra flere land møttes i den nederlandske byen Den Haag i mai 2011.

– Vi har hatt møter med italienske myndigheter, både i Eurojust (EUs påtalesamarbeid red.anm) og også bilateralt underveis. Det er ingen hemmelighet, sier Aalling.

- En alvorlig siktelse

Signe Aalling, politiadvokat hos Politiets sikkerhetstjeneste sa i retten torsdag at de mener det er skjellig grunn til mistanke for at krekar hadde til hensikt å begå terror og mener han kan utleveres til Italia. Her sammen med politioverbetjent Geir Øvstedal.

Italienske myndigheter mener mulla Krekar leder et terrornettverk som har finansiert jihad i Syria og Irak og rekruttert personer til terror.

PST mener det er skjellig grunn til mistanke mot Krekar for å ha forberedt eller planlagt terror, slik italienerne hevder.

– En deltakelse i organisasjonen (Rawt red.anm.) forutsetter en hensikt om å begå en terrorhandling, sa politiadvokat Signe Aalling i retten.

Aalling i PST mener vilkårene for utlevering til Italia er til stede.

– Det er en alvorlig siktelse. Det er et solid grunnlag som er fremført fra italienske myndigheter, sier Aalling til Aftenposten.

Meling: En målsetning for fire regjeringer å få Krekar vekk

Krekar ønsket ikke å snakke med pressen under sakens første dag i Oslo tingrett. Etter planen skal Krekar starte sin forklaring fredag.

Forsvarer Brynjar Meling sa i retten torsdag at han mener utleveringen av Krekar er en del av et politisk spill.

– Det har vært en målsetting for fire norske regjeringer å bli kvitt Krekar. Saken er en politisk drittpakk for å bli kvitt mull Krekar, sa Meling i retten.

Meling mener vilkårene for utlevering ikke er til stede for Krekar.

– Man har ikke prøvet i Italia om han hadde til hensikt å begå terror, dermed er kravet om dobbelt straffbarhet ikke tilstede, sa Meling i retten.

Han meneritalienerne forsøker å "koke mer suppe på spikeren av det som er funnet i Norge".

– Dersom retten kommer til at det er noe straffbart, hvorfor skal ikke saken gå der "terrorkongen" selv sitter, spurte Meling.

– Det strider mot hel utleveringsinstituttets idé, hevdet Meling i retten.

Meling sa også at utlevering også vil stride mot Den Europeiske menneskerettighetskonvensonen (EMK), både fordi han vil kunne risikere utlevering til Irak og risikere ikke å få komme tilbake til Norge.

– Vi har etter vår oppfatning ingen tilstrekkelige garantier for at han ikke blir utlevert videre til Irak, sa Meling før saken startet torsdag.

Meling hevder også manglende dokumentinnsyn gjør at utlevering strider mot menneskerttighetene.

En 42 år gammel iraker bosatt i Drammen, som italienerne mener er en støttespiller og en sentral person i terrornettverket er også begjært utlevert til Italia.

Mannens forsvarer Solveig Høgtun sa i retten torsdag at hun mener det ikke er noe grunnlag for utlevering, 42-åringen benekter at han har gjort noe straffbart eller at han er del av noe terrornettverk.

Pågrepet i europeisk aksjon i fjor

Etter lang tids samarbeid med europeiske politimyndigheter, fikk PST 30.oktober en anmodning fra Italia om ransakelse og beslag for tre personer i Norge. Grunnlaget for henvendelsen var oppbygging av og deltakelse i en organisasjon med terrorformål.

11. november i fjor ble Krekar og og en 42 å gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen. En 39-år gammel norsk statsborger ble også pågrepet. Han er ikke begjært utlevert, men er ifølg PST fortsatt siktet i saken.

Ifølge PST ble fire av personene i det påståtte terrornettvrket dømt til henholdsvis seks og fire års fengsel tidligere i vår.

Meling: En konservativ troende muslim

Mulla Krekar har hele tiden vært klar på at han har en kurdisk politisk agenda. Forsvarer Brynjar Meling beskrev han som en konservativ troende muslim i retten torsdag.

Forsvarer Brynjar Melings overliggende anførsel er at utleveringen av Krekar er en del av et politisk spill.

– Den er den 61. rettsdagen mulla Krekar stiller i en norsk domstol, sa forsvarer Brynjar Meling i sitt innledningsforedrag.

Han fortalte om Krekars oppvekst i Kurdistan og hans engasjement mot Iraks tilstedeværelse i Kurdistan under regimet til Saddam Hussain.

Han brukte tid på å dra historien Krekars tilstedeværelse i Norge og snakke om det han det han mener er grunnlaget for å kalle saken for et politisk spill.

– Det har vært en målsetting for fire norske regjeringer å bli kvitt Krekar, sa Meling.

– Saken er en politisk drittpakk for å bli kvitt mull Krekar, sa Meling i retten.

Forsvarer Brynjar Meling sammen med mulla Krekar i Oslo tingrett torsdag formiddag. Norske myndigheter ønsker Krekar utlever til Italia. Meling mener det er et politisk spill.

Netttjenesten Paltalk, der man i ulike chatterom kan snakke sammen, og ha videokonferanser med lyd og bilde, er sentral i etterforskningdokumentene til italienske myndigheter.

Meling sa at Krekar tidlig begynte å bruke denne chattetjenesten til å debattere med andre og svare på spørsmål.

Les mer om

  1. Italia
  2. Brynjar Meling
  3. Mulla Krekar
  4. PST