Norge

Vil flytte engleskolen hit

Märtha Louise ønsker å flytte engleskolen hit, til Riddervolds gate 9, på Frogner. Leiligheten ligger i første etasje, til høyre for hovedinngangen. Naboene er positive, men det er kommunen som avgjør om hun får bruksendring. Foto: INGAR STORFJELL

Prinsesse Märtha Louise utfordrer Oslos politikere ved å søke om å få etablert sin engleskole i en leilighet på Frogner. Den har hun kjøpt for seks- syv millioner kroner.

  • Forf>ingar Storfjell (foto)
  • <forf>wenche Fuglehaug <

I første etasje i denne bygården fra 1800-tallet ønsker Märtha og hennes kollega Elisabeth Samnøy å drive "Astarte Education". De to har vært på leting etter permanente lokaler helt siden de startet opp engleskolen i fjor sommer. Men bygården i Riddervoldsgate 9 er ikke godkjent for næringsvirksomhet. Nå har Märtha som tiltakshaver — gjennom Arkitektene Fosse og Aasen AS - søkt plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om bruksendring for leiligheten, som er 182 kvadratmeter stor. I Oslo har det i mange år vært bred politisk enighet om ikke å godkjenne slike søknader.- Det stemmer, men denne saken må behandles som alle andre søknader. Vi skal ta stilling til saken på et møte i september, sier Hans Høegh Henriksen, Frps fungerende leder i Frogner bydel.

Bydelen negativ.

Bydelsutvalget er høringsinstans. Det er Oslo kommunes plan- og bygningsetat som avgjør om bruksendringen godkjennes eller ikke.Administrasjonen i Frogner bydel har allerede kommet med et forslag til vedtak som bydelspolitikerne skal behandle i september. Det er negativt."Bydelsutvalget går imot søknad om bruksendring for del av 1. etasje i Riddervolds gate 9 fra bolig til næringsformål. Bydelsutvalget ønsker ikke å medvirke til en kontorisering av eksisterende fungerende boligområder," heter det.- Forslaget ligger der, men vi kan ikke utelukke at det er momenter i denne saken, som gjør at vi vil fravike fra gjeldende politikk, sier Hans Høegh Henriksen. Han vil ikke si om det er et avgjørende moment at det er prinsessen som har signert søknadspapirene.Leilighetens eier ønsker å være anonym. Men hun bekrefter overfor Aftenposten at hun for en tid tilbake la den ut for salg, og at hun selv har søkt plan- og bygningsetaten om bruksendring. Søknaden ble ikke realitetsbehandlet fordi den ble ansett som mangelfull. Etter det Aftenposten forstår, har prinsessen og Elisabeth Samnøy kjøpt leiligheten med forbehold om at de får bruksendring. Kjøpesummen er rundt 6- 7 millioner kroner.

Ja fra naboene.

Sameiet Riddervolds gate 9 hadde møte tirsdag kveld, og alle seksjonseierne stilte seg positive til en engleskole i bygårdens 1. etasje. Dermed vil ikke prinsessen møte naboprotester, men tvert imot være velkommen med sine engleskoleelever.- Jeg kan bekrefte at sameiet er positivt til en midlertidig bruksendring på grunnlaget av den kjøpekontrakten som ligger til grunn og med de endringsforslagene arkitektene har gjort, sier Hans Petter Aarseth, styreleder i sameietMärtha har tidligere vist at hun tar utfordringer i byggesaker. Hun og Ari Behn fikk dispensasjon fra Bærum kommune da de skulle utvide boligen sin i Lommedalen. Av Fredrikstad kommune fikk hun dispensasjon da hun søkte om utvidelse av sommersøtedet på Hankø, der hun bygget basseng og flytebrygge.Nå er det Oslos politikere hun vil bryne seg på.

Inhabil.

— Vi er vanligvis svært tilbakeholdne med å gå inn for dispensasjoner som gjelder å kontorisere boligeiendom, sier Bjørn Glomsrød, Arbeiderparti-mann og medlem av bydelsutvalgets plan- og bygningskomité.Han er også arkitekt i firmaet Fosse og Aasen, er den som ved siden av prinsessen har signert søknaden om bruksendring og har derfor erklært seg som inhabil i saken. Ingen kan overfor Aftenposten opplyse hvorfor akkurat Fosse og Aasen er valgt som arkitektfirma og formell søker.Komiteens leder er Høyres Anne-Turid Steinsvik.- Det eneste jeg kan si i denne saken, er at Høyre og det politiske flertallet i Oslo prinsipielt er imot slike bruksendringer, men saken skal behandles, så vi få se. SVs Erna Kahlbom sier hennes parti også har et klart synspunkt i slike saker. - Vi trenger de boligene vi kan få i Oslo, sier hun.

Høy prioritet.

— Vi kommenterer ikke saker som er til behandling, sier informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig i plan og bygningsetaten i Oslo kommune. Her avventer man nå bydelens syn på saken før den endelige avgjørelsen blir tatt.- I papirene fra dere skriver saksbehandler at saken har høy prioritet. Er det på grunn av prinsessen?- Jeg har ingen kommentarer til det, sier informasjonssjefen.

Les også

  1. Prinsessen tar oppgjør med englerefser Hegnar

  2. - Å bli skjelt ut som tyv og hykler må jeg tåle

  3. Stanser boken om Märthas engler

Prinsesse Märtha Louise forlater engleskolens lokaler i Bygdøy allé etter første skoledag i fjor. Foto: CARL MARTIN NORDBY