Norge

Trendy jenter priser snusen

Snussalget i Norge økte med 24 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Stadig flere jenter stikker en pris under leppa. Selv om kreftadvarselen fjernes fra snusboksene, mener eksperter at snusen langt fra er ufarlig.

  • Forf>
  • <forf>frøydis Braathen <

Den svenske snusgiganten Swedish Match har 95 prosents markedsandel i Norge. Selskapet solgte over 2,7 millioner snusbokser i første kvartal i år, mot 2,2 millioner i samme periode i fjor, det vil si en økning på 24 prosent. Totalt solgte selskapet 9,4 millioner snusbokser i Norge i fjor. 220000 nordmenn snuser, og av disse er bare 20 000 jenter. SIRUS-forsker Karl Erik Lund ser imidlertid tydelige signaler på at jentene følger etter guttene. — Vi ser at det er en trend å snuse i flere jentegrupper, særlig i Nord-Trøndelag og blant håndballjenter generelt. Ellers er det mange som begynner med snus for å slutte å røyke. I forbindelse med en undersøkelse vi utførte i februar, spurte vi menn mellom 16 og 24 år om de hadde brukt snus som erstatningsmiddel når de skulle slutte å røyke. 30 prosent av de spurte svarte ja, sier Lund.

Mini-snus til jenter

For et par år siden kom miniporsjoner med ekstra lakrissmak på markedet. De er særlig populære blant kvinner, forteller daglig leder i Swedish Match i Norge, Sven Erik Steffenrud.- Det er nok en typisk jente-snus, men vår målgruppe er først og fremst tidligere røykere. Både jenter og tidligere røykere er økende forbrukergrupper. Alt tyder på at mange som prøver å slutte å røyke går over til snus. 50 prosent av snuserne er tidligere røykere, sier Steffenrud.Kreft-advarselen på snusboksene blir snart fjernet etter pålegg fra EU, men Tore Sanner ved Radiumhospitalet mener at det ikke er et godt nok grunnlag for å gjøre dette.

Sprikende resultater

— Resultatene fra ulike undersøkelser er sprikende. Det var på bakgrunn av to svenske undersøkelser som ikke viste noen sammenheng mellom snusbruk og kreft i munnhulen at EU-direktivet ble fattet. Samtidig viser andre undersøkelser det motsatte. For eksempel fant den svenske professoren Jan Hirch at 9 personer som snuste hadde fått kreft i munnhulen nøyaktig der hvor snusprisen var plassert, forteller Sanner.

Kampanje mot snus

Snusing kan også føre til andre helsemessige problemer, sier han.- En undersøkelse har vist at risikoen for hjerte- og karsykdommer kan øke, likeledes med risikoen for skader i munnhulen. Man har også funnet ut at risikoen for å få diabetes type 2 er høyere blant snusere enn røykere. Avdelingsdirektør Kari Huseby i Statens tobakkskaderåd forteller at de etter årets vellykkede anti-røykekampanje har planer om å fokusere mer tobakkbruk generelt. Neste kampanje starter i oktober, men hva den konkret skal inneholde, vil hun ikke røpe.- Vi vil fokusere mer på tobakkbruk generelt og vil henvende oss spesielt til ungdommen. Vi trenger mer kunnskap om ungdom som begynner tidlig i forhold til de helsemessige konsekvensene. Generelt anbefaler vi ikke snus som et røykeavvendingsprodukt, sier Huseby.

  1. Les også

    - Plager bare deg selv

Les mer om

  1. Helse