Jenter leser bedre enn gutter

Jentene i 8. leser bedre enn guttene, viser resultatene fra de nasjonale prøvene.

Bård Vegard Solhjell kommenterer resultatene fra de nasjonale prøvene.

Sjekk alle kommunerangeringene: Tabell: Lesing, 5. trinn

Tabell: Regning, 5. trinn

Tabell: Engelsk lesing, 5. trinn

Tabell: Lesing, 8. trinn

Tabell: Regning, 8. trinn

Tabell: Engelsk lesing, 8. trinnDe foreløpige analysene etter prøvene viser at jenter i 8. klasse er flinkere til å lese enn de jevnaldrende guttene. Mens guttene i 5. klasse er flinkere i regning enn jentene.

— Lesing er spesielt viktig, siden det får betydning for alle andre fag. For eksempel må man kunne lese for å forstå oppgaveteksten i matematikk, sier kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV).

— Det er fremdeles mange elever i Norge med dårlige leseferdigheter. 72 kommuner har minst 35 prosent av elevene på det laveste mestringsnivået her. For 24 kommuner er dette tilfellet i både 2007 og 2008, sier ministeren.

Elevenes sosiale bakgrunn, for eksempel foreldrenes utdanningsnivå, har betydning for hvordan de presterer på de nasjonale prøvene.

Analyser etter fjorårets prøver tyder på at det ikke er kjønnsforskjeller i resultatene på de nasjonale prøvene for elever med høyt utdannede foreldre.

Gutter og jenter med høyt utdannede foreldre har de beste resultatene på de nasjonale prøvene i regning, lesing på norsk og engelsk sett under ett, både på femte og åttende trinn i 2007.

Utdanningsdirektoratet skriver at det ikke er grunn til å tro at dette er annerledes for resultatene i år.

Opptur på Agder

Agderfylkene knaller til i de nasjonale prøvene, selv om de ennå ikke kommer i nærheten av Akershus og Oslo.

For fylkene Akershus og Oslo ligger fortsatt godt over det nasjonale gjennomsnittet, når resultatene fra de nasjonale prøvene publiseres i dag.

Du kan selv se resultater ved å klikke deg inn på Skoleporten, og sjekke hvordan det står til med elevenes ferdigheter der du bor.

Tallene er snittet for hvor elevene plasserer seg i forhold til de definerte mestringsnivåene - for femte trinn er det definert tre nivåer, mens det er fem nivåer på femte trinn.

Men to av fjorårets jumbo-fylker,Vest- og Aust-Agder, viser store forbedringer etter årets prøver.

I de to fylkene havner betydelig flere elever på det høyeste mestringsnivået i både lesing og regning.

Ifølge utdanningsministeren er dette de to fylkene som viser klarest utvikling fra i fjor til i år.

- Det er et resultat av skoledugnaden de har hatt der, sier Solhjell.

— Det viktigste arbeidet gjøres lokalt, og vi vil i år fokusere på at kommunenne forstår og bruker resultatene, sier Hege Nilssen, fungerende direktør i Utdanningsdirektoratet.

Gode fylker

123.000 elever på 5. og 8. trinn gjennomførte de nasjonale prøvene i september, og nå er resultatene klare.

Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag og Troms viser de beste resultatene ette årets prøver.

— Her finner vi at rundt 20 prosent av elevene ligger på det laveste nivået, mens andre fylker har opp i 30 prosent av elevene på dette nivået, sier Ole Christian Melhus, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

— Gjennomføringen av prøvene er en suksess, og de oppleves i skolen som et nyttig redskap, sier utdanningsminister Solhjell. Han understrekler at det er viktig at alle, kommuner, fylkeskommuner, rektorer og lærere nå bruker resultatene til å lage skolepolitikk.

Holder igjen

Utdanningsdiektoratet publiserer ikke resultatene for de enkelte skolene, og mange kommuner unntas offentlighet på grunn av størrelsen, fordi Utdanningsdepartementet er redd for at enkeltelever står i fare for å bli identifisert om resultatene skulle bli offentlig kjent.

I fjor gjaldt dette 70 kommuner - tallet for i år er ikke kjent.

— Alle foreldre skal få informasjon om resultatene på prøvene, sier utdanningsministeren.