Fant Ole Richters revolver

Mausoleet til en norsk embetsmann og politiker på 1800-tallet skjulte mer enn bare nedbrutte klær, telegrammer og brev. Innrullet i et tørkle lå også en rusten revolver.

Lokalbefolkningen har i årevis spekulert på hva som kunne skjule seg i det spesielle mausoleet på Rostad Gård på Inderøy. Aud Karin Holmern og Stein Roar Tronhus håper funnet av revolveren kan skape ny interesse for Ole Richter.

— Et funn av nasjonal betydning, fastslår avdelingsleder og konservator Per Steinar Raaen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter om det som lå skjult under taket på mausoleet på Rostad Gård på Inderøy.Revolveren ble nemlig brukt av Ole Richter - norsk statsminister i Stockholm - da han i 1888, etter indre rivninger i den norske regjeringen, tok sitt eget liv. Funnet vil trolig føre til økt interesse for et drama som hittil ikke har fått noen særlig stor plass i norsk historie.- Det ligger utrolig mye politisk dramatikk i den revolveren, men den er også et sterkt symbol på kjærligheten mellom Ole Richter og Ebba Astrup, hans forlovede de siste månedene han levde, forteller styreleder Aud Karin Holmern i Rostads Venner, som arbeider med å holde minnet om de to levende.

Nedfrosset.

Det var i forbindelse med reparasjonsarbeid på taket til mausoleet i september i fjor, at det ble funnet flere gjenstander. Tingene var imidlertid i så dårlig forfatning at de ble frosset ned umiddelbart - uten at funnet ble undersøkt.- Vi var veldig nysgjerrige, men for å bevare det for ettertiden måtte vi behandle gjenstandene svært skånsomt. Derfor var det altfor risikabelt å studere funnet den gangen, forteller vaktmester Stein Roar Tronhus ved Rostad Gård.I over et halvt år lå gjenstandene i en fryser ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim, før funnet ble undersøkt like før påske. Da dukket revolveren opp. De siste ukene har noen få innvidde holdt på hemmeligheten, inntil funnet ble bekreftet i går.- Funnet kaster nødvendigvis ikke nytt lys over Ole Richter, men det løfter Richter som person og Rostads posisjon i norsk historie, mener Per Steinar Raaen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Symbolikk.

Mausoleet på Rostad Gård ble bygget ved det private gravstedet der både Ole Richter og hans engelske ektefelle ble begravet. Ebba Astrup sto bak byggverket, og det hersker ingen tvil om at det er hun som plasserte revolveren og de andre gjenstandene der. Over 100 år senere er det en utbredt oppfatning på Rostad at det var rett å ta ut gjenstandene.- Det er en sterk symbolhandling å legge revolveren i mausoleet. Og jeg tror Ebba Astrup ville blitt glad og litt stolt over at vi nå ivaretar det hun gjemte og den hemmeligheten hun bar på frem til hun døde i 1944. Nå kan vi fortelle det videre, sier Aud Karin Holmern.Ebba Astrup tok ikke bare vare på revolveren. Etter selvmordet skal hun også ha fått kulen som drepte Richter. Denne skal hun ha båret i et smykke rundt halsen hele livet, før den ble med henne i graven - i urnen som er satt ned over mausoleet på Rostad Gård.

I siste liten.

Men revolverfunnet ble gjort i ellevte time. Hadde den og de andre gjenstandene blitt liggende i mausoleet lengre, ville de trolig gått tapt for alltid - på grunn av fukt og lekkasjer. Nå skal gjenstandene renses og konserveres.- Det ligger mye konserveringsarbeid foran oss, men revolveren og flere andre gjenstander kan renses slik at det blir mulig å stille dem ut, opplyser konservator Mette Maske ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Revolveren bærer sterkt preg av å ha ligget fuktig lagret.