Oslos politimester åpner for ekstern granskning etter Jensen-dom

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo har «ingen problemer» med en granskning av politidistriktet i lys av dommen mot Eirik Jensen.

 Hans Sverre Sjøvold mener Oslo-politiet må spørre seg hvordan Eirik Jensen kunne operere på utsiden av reglene.

– Det er naturlig at det spørsmålet dukker opp. Jeg har ingen problemer med at det blir sett nærmere på rutinene. Vi ønsker å være en åpen og transparent organisasjon. Vi har ingenting å skjule i så måte, sier Sjøvold.

Dommen i saken mot Eirik Jensen kommer med knallhard kritikk mot politiet som etat. Dommerne i Oslo tingrett spør blant annet hvordan «det var mulig for Jensen å operere slik han gjorde i mange år – helt på siden av informantreglene, og uten tilsynelatende tilstrekkelig korrektiver og kontroll – uten at noen grep inn.»

Senere mandag ettermiddag sier Oslos politimester til VG at det må være opp til noen andre å vurdere om hele perioden der Jensen har operert i politiet bør granskes.

– Det er det noen andre enn politiet som må vurdere for at det skal ha troverdighet, sier han til avisen.

Har vært mulig å operere på egen hånd

Politimesteren i Oslo påpeker at det er blitt gjort endringer i reglene rundt informantbehandling.

– Allerede i 2011 ble det tatt affære. Det store og sentrale spørsmålet vi må stille oss er hvordan det er mulig at en person har kunnet holde på slik. Hvordan har en person kunnet stille seg på utsiden av reglene, sier han.

– Hvilke grep er tatt?

– Et eksempel er at ledere ikke kan være informantbehandlere. Andre må ta seg av selve kontakten med kildene.

Sjøvold påpeker at informantvirksomheten har gått fra å være svært uregulert til stramt regulert.

– Det har vært et område hvor det er mulig for en person med stor tillit å operere på egen hånd.

Sjøvold: – Har gjort mye

Politimesteren mener Oslo politidistrikt allerede har gjort mye for å håndtere informantbehandlingen på en bedre måte.

– Vi har ikke ventet på dommen for å iverksette tiltak. Jeg tror ikke dagens system er feil, men det tidligere systemet har ikke vært fullstendig. Det sentrale spørsmålet er i hvilken grad det burde vært tatt grep rundt Eirik Jensen, før han ble flyttet ut av enheten Spesielle operasjoner (SO).

Tidligere sjef for spesielle operasjoner i Oslo-politiet, Torstein Holand, forklarte underveis i rettssaken mot Jensen at flere var klar over hvem Eirik Jensen hadde tett kontakt med.

Kort tid etter Holand ble sjef for spesielle operasjoner, fikk han flere klager som reagerte på at Jensen fortsatt hadde kontakt med informanter – uten å følge de strenge reglene. I avhør med Spesialenheten forklarte Holand at «Jensen fikk lov til å holde på».

– Det spiller liten rolle hva jeg sier, hvis noen over meg i et sånt hierarkisk system sier at det er greit, forklarte Holand, som i en mail til sine sjefer tydelig satte ord på klagene og frasa seg ansvaret for Jensen.

Kjente ikke til mistanker

 Arnstein Gjengedal, tidligere politimester i Oslo, sier han hadde ingen mistanke til Eirik Jensen.

Arnstein Gjengedal, tidligere politimester i Oslo, sier til NRK at han ikke hadde noen mistanke til Eirik Jensen.

– Det ble jo sagt at man rapporterte om dette fra andre politidistrikter, men jeg fikk ikke vite at det var slik mistanke, sier Gjengedal til NRK.

Nåværende politimester Sjøvold mener at et viktig spørsmål for en eventuell granskning blir å finne ut i hvor stor grad det var kjent for lederne at Jensen opererte utenfor regelverket.

Bare politimesteren uttaler seg

Flere nåværende og tidligere polititopper som Aftenposten har vært i kontakt med, ønsker ikke å uttale seg om dommen. Det skjer etter oppfordring fra Oslo politidistrikt om å ikke si noe.

– Det er rett og slett for å få en viss oversikt over saken. Dommen er ikke rettskraftig. Jeg syns ikke det er så unaturlig at politimesteren er den som uttaler seg i en slik sak, sier Sjøvold.

Odd Reidar Humlegård, direktør for Politidirektoratet, ønsker heller ikke å la seg intervjue. I en pressemelding uttaler han at han ikke ønsker å kommentere en sak der dommen ikke er rettskraftig.

– Vi har i dag fått en dom i en sak som mange i politiet har fulgt med på i lang tid. Dette er en svært alvorlig dom. Saken er imidlertid ikke rettskraftig. Derfor er det ikke naturlig for Politidirektoratet å kommentere saken nærmere, sier han.

Justisministeren: Ingen kommentar

Mie Skarpaas, kommunikasjonsansvarlig hos Riksadvokaten sier at Riksadvokaten tar dommen til etterretning. Med henvisning til at dommen ikke er rettskraftig kommer det ingen flere kommentarer fra dem nå.

Per-Willy Amundsen (Frp), justisminister

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) skriver i en e-post, formidlet gjennom sin kommunikasjonsrådgiver, at han ikke kan kommentere en dom som ikke er rettskraftig.

– Det er viktig både for tilliten til rettsstaten og for den som utsettes for mistanke, at saker om mulig korrupsjon og andre alvorlige lovbrudd følges opp på en grundig måte. Spesialenheten for politisaker er et selvstendig og riksdekkende organ som er opprettet for å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet har begått straffbare handlinger i tjenesten, sier Amundsen i e-posten.

Videre uttaler han:

– Saken viser at dette organet har tatt denne typen saker på alvor. Jeg forutsetter at politiet og påtalemyndigheten trekker eventuelle lærdommer av det som har fremkommet under saken.