Norge

- Diskusjonen om ansvar kastet skygge over debatten om tiltak

22.julikommisjonen foreslo 31 konkrete tiltak etter terrorangrepene. Nå etterlyser Alexandra Bech Gjørv debatt om dem.

-Vi fant at politiet i stor utstrekning var hjemme når oppgavene skulle løses. Vi fant en kjempeorganisasjon med dårlig oversikt over sine ressurser og lite data knyttet til reell prestasjonsevne, sa Alexandra Bech Gjørv, leder av 22. julikomisjonen på Politihøgskolen torsdag..
 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

For snart to år siden kom22. julikommisjonen, ledet av Alexandra Bech Gjørv, med sin knusende rapport over politiets og myndighetenes innsats under terrorangrepet 22. juli 2011.

I slutten av rapporten kommer kommisjonen med forslag til 31 tiltak og anbefalinger til myndighetene, deriblant politiet.

Nå etterlyser Gjørv mer debatt om de 31 tiltakene.

— For lite debatt

— Det var veldig mye debatt om spørsmålet om ansvar, på grunn av behandlingen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Men jeg hadde kanskje tenkt at det burde være mer debatt om forslagene til tiltak. For de kan man ha mange meninger om.

— Den politiske diskusjonen om ansvar kastet skygge over de viktige spørsmålene om tiltak for fremtiden, sier Gjørv til Aftenposten.

- Så du synes det har vært fot lite debatt om de tiltakene?

— Ja. Hva som skjedde, går det an å konstatere. Hva som er lurt å gjøre i fremtiden, er noe man kan ha mange meninger om, sier Gjørv.

Les også:

Les også

Dette er anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen

Snakket til politiet

Alexandra Bech Gjørv (i midten) sammen med Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold (t.v.) og rektor på Politihøgskolen Håkon Skulstad.

— Jeg har inntrykk av at man jobber mye med å få et godt faktisk beslutningsgrunnlag og at man har jobbet mye med faktum. Det er jeg veldig glad for.

- Hva mener du med det?

— At man har innhentet mye data fra egen organisasjon og sett på realitetene og ikke bare lagt synsebaserte observasjoner til grunn.

- Synes du arbeidet i politiet går fort nok?

— Det er ikke naturlig for meg å kommentere, sier hun.

Les også:

Les også

Gjørv i 22. juli-høringen: Evnen til å styre sviktet

-Ikke på jobb

Kommisjonen Bech Gjørv ledet, la 13 august 2012 frem sin rapport der de blant annet konkluderte med at:

 • Angrepet på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret
 • Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet.
 • En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.
  Kommisjonen konkluderte med at 22.juli-terroren avdekket at politiets e vne til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.
Alexandra Bech Gjørv snakket om 22.julikommisjonens funn på Politihøgskolen torsdag.

Til en fullsatt sal med politiledere på Politihøgskolen torsdag gikk hun på nytt gjennom alt som gikk galt i politiets håndtering 22. juli. Samtidig forklarte hun mer om hovedfunnene kommisjonen gjorde.— Det vi avdekket gjennom vårt statistiske gravearbeid var en organisasjon der de ansatte i stor grad ikke er på jobb når oppgavene er der, sa Gjørv.

— Vi fant en organisasjon med 13.000 ansatte som ikke hadde et balansert målbilde. Ledelsen og ansatte på alle nivåer ble fulgt opp på etterforskning, budsjettoppnåelse, arbeidstid og mange politiske enkeltsaker. Men ikke på evnen til å respondere raskt og med kvalitet når borgerne har behov for dettte, sa Gjørv.

Les også:

Les også

Kommisjonen peker på store svakheter- Politipatrulje var fem minutter unna Utøya

— Holdninger

Hun gjentok også at kommisjonens oppfatning av det som grunnleggende skilte det som gikk godt og dårlig i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap.

Hun sa at de fant at politiet i stor utstrekning var hjemme når oppgavene skulle løses.

— Vi fant en kjempeorganisasjon med dårlig oversikt over sine ressurser og lite data knyttet til reell prestasjonsevne, sa Gjørv.

— Det kan være at det er mangel på ressursser i deler av poltiet, men om ressursene samlet sett er for knappe, er det etter vår oppfatning umulig å mene noe faktabasert om basert på den kunnskapen departementet og politiledelsen satt på da vi leverte vår rapport, sa Gjørv på Politihøgskolen.

Les også:

Les også

 1. En norsk kulturrevolusjon?