Dagrun Eriksen hardt ut mot krisemaksimering

– Å snakke om krise før vi i det hele tatt har fått snakket sammen er prematurt, sier KrF-nestleder Dagrun Eriksen.

KrF-nestleder Dagrun Eriksen advarer Frp og Venstre.

Det er oppgitthet og irritasjon blant flere KrF-politikere Aftenposten har snakket med over at Venstre snakket høyt om å bryte samarbeidsavtalen med Regjeringen allerede samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem.

Mange i KrF mener Venstre har spent buen for høyt og malt seg inn i et hjørne i klimasaken.

I Aftenposten torsdag var fem fylkesledere i Venstre tydelig på at Venstre må bryte med Regjeringen hvis Regjeringen ikke snur og leverer betydelige reduksjoner i klimagassutslipp allerede neste år. Ytterligere seks fylkesledere tror det er uunngåelig med regjeringskrise.

I Dagbladet fredag sa halvparten av Frps fylkesledere at partiet bør gå ut av Regjeringen fremfor å gå med på Venstres klimakrav.

Kan påvirke KrFs veivalg etter 2017

Dette skjer samtidig som KrF står midt oppe i en vanskelig diskusjon om hvem KrF skal samarbeide fra 2017. Budsjettforhandlingene starter ca. 1. november, mens KrF-leder Knut Arild Hareide har lovet en avklaring om samarbeid for 2017–2021 på KrFs landsstyremøte 3. – 4. november

– Det som skjer nå vil selvsagt påvirke vår diskusjon om hvem vi skal samarbeide med etter 2017, sier Dagrun Eriksen.

– Betyr det at Regjeringen må levere bedre på klima om KrF skal lande på «samme side» som nå når det gjelder samarbeid i 2017?

– Bondevik I-regjeringen (1997–2000) gikk av på en klimasak, så det er klart at miljø og klima er svært viktig for oss. Men KrF vil vurdere totaliteten før vi tar vår beslutning, sier Eriksen.

Bryter Venstre, følger KrF etter

Samtidig er hun klar på at hvis Venstre velger å bryte med Regjeringen, så gjør også KrF det.

– Vi ser ikke for oss å gjøre opp et budsjett med bare tre partier. Vi har en samarbeidsavtale for fire partier, sier Eriksen.

Hun maner nå både Venstre og Frp til å ta det med ro. Samtidig peker hun på at det må komme endringer i klimadelen i statsbudsjettet.

– Utslippene må ned, sier hun.

Hun peker på at Norge har signet Parisavtalen som innebærer at utslippene skal reduseres med 40 prosent på de 13 årene som gjenstår før 2030. Samtidig viser Regjeringens egne beregner, i forslaget til statsbudsjettet, at det kun skal kuttes med 2,1 prosent i samme tidsperiode.

– Klimaregningen kan bli dramatisk

– Vi kan ikke skyve dette lenger frem i tid nå, hvis ikke kan «klimaregningen» for Norge bli dramatisk om få år.

– Men nå skal vi først sette oss ned og forhandle, og se hele bildet, ikke bare klimasaken, sier hun.

– For KrF er det ikke slik at bare vi løser «klimadelen», så er alt løst.

Irritert over omkamper

Hun sier at KrF går inn i forhandlingen «uten absolutter», men er samtidig oppgitt over at Regjeringen fortsetter med å by opp til omkamper, slik Regjeringen fikk sterk kritikk for i fjor.

– Igjen blir det omkamper. Og igjen må vi bruke energi på saker vi trodde vi var enige om. Det er ikke bra for samarbeidsklimaet, sier hun

Hun sier KrF er svært skuffet over Regjeringens oppfølging av arbeidet for å hindre vold og overgrep mot barn.

– Stortinget har, på KrFs initiativ, gitt Regjeringen en klar «marsjordre» om å bekjempe vold og overgrep mot barn med en forpliktende opptrappingsplan. Her har Regjeringen ikke levert. Det er provoserende, sier hun.

Tidlig innsats

Hun er også skuffet over Regjeringens oppfølging av «tidlig innsats» for å hindre frafallet i skolen.

– De snakker om viktigheten av «tidlig innsats», men følger ikke opp.

KrF er også provosert over at:

  • Regjeringen hever innslagspunktet for når kommunene får statlig hjelp under ordningen «ressurskrevende tjenester».
  • 10 prosent av bistandsbudsjettet brukes på asylsøkere i Norge, som er dobbelt så høyt i forhold til det som har vært vanlig på 2000-tallet.