Norge

Gravide testet positivt på zikaviruset i Norge

Tre personer, derav to gravide og en mann, har testet positivt på zikaviruset i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
 • Tine Dommerud
  Journalist

90 kvinner er blitt testet for zikaviruset ved et fosterdiagnostisk senter. 85 var gravide.

– Tre har testet positivt positivt, bekrefter smitteverndirektør Jon Arne Røttingen ved Folkehelseinstituttet (FHI) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

To av de smittede er gravide kvinner.

Alle har oppholdt seg i zika-berørte land i Sør-Amerika.

-De har alle vært i det som har vært i utbruddsområdet der vi vet det er mygg som kan smitte, sier han.

Han var ellers sparsom med detaljene.

— Vil ikke kommentere hvor langt de gravide er kommet eller om man vet noe om fosteret. Heller ikke om hvor i landet de bor.

Røttingen presiserer at de ikke vet om fostrene er syke. FHI sier risikoen generelt for dette er liten.

Les også

WHO med ny zika-advarsel

Røttingen forventer at de vil oppdage flere tilfeller i Norge.

— Vi vil forvente at det stadig vil bli noen tilfeller i forbindelse med reisevirksomhet, fortsetter Røttingen.

Alle gravide som har vært i områdene der det er zikavirus ble oppfordret av helsemyndighetene til å teste seg ved et fostediagnostisk senter.

De fostermedisinske sentrene får nå inn fem til ti prøver til analyse hver dag.

— At tre av 90 personer har fått påvist zika, er som forventet, sier Røttingen.

Liten sannsynlighet for spredning i Norge

Røttingen sier at sannsynligheten for at viruset skal spre seg i Norge er ned mot null. Dette fordi viruset er myggbåren.

Gravide som har oppholdt seg i områder som er berørt av zika-utbruddet, anbefales å bli fulgt opp av helsetjenesten etter hjemkomsten, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Kvinnen vil bli henvist til et av landets fem fostermedisinske sentre for oppfølging og testing.

– Den gravide vil i en slik situasjon naturlig nok være engstelig og ha behov for rådgiving og en vurdering av om det er behov for videre oppfølging, skriver Folkehelseinstituttet på sin nettside.

Menn som har vært i berørte områder anmodes om å bruke kondom i fire måneder, seks måneder hvis partneren er gravid.

-Skal alle menn som har vært i områder teste seg?

-Nei, det er ikke nødvendig, svarer Røttingen.

Presiserte reiseråd for gravide

Tidligere torsdag la Folkehelseinstituttetut en presisering av reiserådet på sin nettside.

— Vi ber leger om å fraråde gravide å reise til de områdene hvor det er utbrudd og økning av zikavirus. Det er rundt 30 land i Mellom-Amerika og Karibia der det er utbrudd, og det er de landene der det er størst risiko for smitte. Det gjelder blant annet Brasil, Colombia og mange land i Karibia, sier overlege Tone Bruun til NRK.

Gravide som har oppholdt seg i områder som er berørt av zika-utbruddet, anbefales å bli fulgt opp av helsetjenesten etter hjemkomsten, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Les også

Folkehelseinstituttet: - Vi kan ikke utelukke spredning i Europa på lengre sikt

Knyttes til hjernesykdom

Zikavirus smitter via myggstikk. Sykdommen knyttes til mikrokefali hos fosteret, hvor hjernen utvikler seg unormalt og ikke oppnår normal størrelse.

Hvis en gravid kvinne tester positivt på viruset, vil helsepersonell kunne følge med på fosterets utvikling gjennom ultralyd for å påvise eventuell fødselsskade.

Les også:

 1. Les også

  Gravide frarådes å reise til zika-rammede områder

 2. Les også

  Folkehelseinstituttet: - Vi kan ikke utelukke spredning i Europa

 3. Les også

  SAS refunderer gravides billetter til områder med Zika

 4. Les også

  Folkehelsa fraråder reisende fra zikaområder å bli gravide