Vi bekymrer oss for fremtidens helsehjelp

9 av 10 er fornøyd med dagens helsevesen, men tror ikke de får like god behandling når de blir gamle. Helseminister Bent Høie mener folks bekymring er realistisk.

– Jeg frykter økt privatisering og at det skal skape et større skille i tilbudet til eldre, sier Heidrun Laugsand (30, t.v.). Venninnen Ida Sletteberg (30) er selv ansatt i den kommunale helsetjenesten.

Folk flest er godt fornøyd med det offentlige helsevesenet i dag. Samtidig uttrykker halvparten av befolkningen bekymring for fremtiden i det offentlige helsevesenet. 7 av 10 er bekymret for om det offentlige klarer å ta vare på dem når de blir eldre og pleietrengende.

Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har foretatt på vegne av Gjensidige (se fakta).

Håper at helsen holder

Rundt halvparten av befolkningen oppfatter det private helsevesenet som bedre enn det offentlige, og enda flere tror det blir flere private helseaktører i fremtiden:

3 av 10 forventer å måtte benytte private helsetjenester når de blir gamle. 2 av 10 tror at kvaliteten på offentlige sykehus vil bli dårligere i fremtiden.

— Det offentlige helsevesenet er meget bra, men private aktører og forsikringsløsninger er et viktig supplement. Lange ventetider, særlig for mindre alvorlige diagnoser, fører til redusert aktivitet og livskvalitet. Dette mener vi det må gjøres noe med, sier produktsjef Jørgen Taalesen i Gjensidige.

Undersøkelsen viser at de største ønskene for pensjonisttilværelsen blant dem i aldersgruppen 55–75 år er å holde seg frisk, fulgt av å være mer ute i naturen, gå turer og reise mer. Nesten alle har stor tro på trim, 98 prosent svarer at de vil mosjonere eller trene like mye eller mer i fremtiden, og nesten åtte av ti mosjonerer eller trener mer enn én time i uken.

Folk flest er mest bekymret for langvarig sykdom. I aldersgruppen 55–75 år er flere bekymret for å være til bry og redd for utsiktene til redusert aktivitetsnivå.

— Vet vi blir flere

— Jeg tror at folk vet at det blir flere eldre fremover og derfor er bekymret for om vi kan opprettholde den samme kvaliteten som i dag, og dt er derfor en realistisk tenkning, sier helseminister Bent Høie (H). - Men jeg mener vi har løsninger som gjør at befolkningen skal kunne være trygge i fremtiden, men det vil kreve endringer. Vi må ruste helsevesenet til å møte fremtidens utvikling.

Han er glad for at så mange i undersøkelsen satser på mosjon og trening.

— Vi må først og fremst bli flinkere til å forebygge. Mange sykdommer og tilstander er livsstilsrelaterte. Det er viktig å hjelpe folk til å meste sitt eget liv, men vi må også endre måten helsetjenesten jobber på: Vi må jobbe mer på tvers og ta i bruk ny teknologi for løse fremtidens utfordringer.

- Er du overrasket over at så mange som 9 av 10 er fornøyd med helsetjenestene?

— Nei. Og jeg er veldig glad for at så mange er fornøyd. Det forteller mye om den fantastiske jobben som gjøres i helsevesenet. Men det er fortsatt forbedringspotensial.