Norge

Innvandrerbarn gjør det bedre i norsk lesing

Barn som har innvandret til Norge, gjør det dårligere enn andre barn på nasjonale prøver i lesing, men andelen på laveste nivå har sunket.

Jenter gjør det fortsatt bedre enn gutter på nasjonale prøver i lesing i femte klasse, mens guttene gjør det bedre i matematikk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 • NTB

Barn som har innvandret til Norge, er gruppen som får de dårligste resultatene på nasjonale prøver i lesing. Men det er en forbedring, i 2016 lå 43 prosent på laveste trinn, i 2017 er det 39 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alle femteklassingene gjør det bedre i lesning, for norskfødte med innvandrerforeldre er andelen på laveste nivå redusert fra 36 til 33 prosent, mens for de andre elevene har andelen på laveste nivå falt fra 23 til 22 prosent.

I engelsk er forskjellene små mellom disse tre gruppene. I regning er tallene omtrent uendret fra 2016. Der havner 37 prosent av innvandrerbarna på laveste nivå i femte klasse, for de andre elevene er andelen 21 prosent.

Dette er det 10. året med nasjonale prøver og i alle disse har Oslo vært det fylket som har hatt størst andel elever på høyeste mestringsnivå både regning, lesing og engelsk i 5. og 8. klasse.

Ifølge SSB er foreldres utdanningsnivå en viktig forklaring. Barn av foreldre med høyere utdanning scorer i snitt høyere på nasjonale prøver enn øvrige elever. På landsbasis har 60 prosent av dem som tok prøven, foreldre med høyere utdanning, men i Oslo er dette tallet 68 prosent.

For elever med foreldre som har videregående eller grunnskoleutdanning skiller ikke Oslo-elevene seg like mye ut, og flere fylker har resultater over eller på linje med Oslo.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Statistisk sentralbyrå
 3. Innvandring

Relevante artikler

 1. NORGE

  Oslo best i landet på nasjonale prøver

 2. POLITIKK

  Økende forskjeller på nasjonale prøver

 3. NORGE

  Hver tredje 5.-klassing i Oslo og Bærum presterer på høyeste mestringsnivå

 4. DEBATT

  Det er på tide med et opprør i svake skolekommuner

 5. POLITIKK

  PISA: Norske 15-åringer presterer svakere i lesing og naturfag

 6. FAMILIE OG OPPVEKST

  Barnehager som denne skaper skoleflinke barn