Norge

Politiet etterforsker kartselskap for bedrageri

Konstituert direktør ved Ahus, Stein Vaaler, har anmeldt Det norske kartselskapet for bedrageri. - Konsekvensen av virksomheten er misbruk av offentlige penger, sier han.
  • Andreas Slettholm
    Kommentator
  • Denne saken handler om én ting, urettmessig fakturering. Vi er blitt forledet, sier Ahus-direktør Stein Vaaler.

Det norske kartselskapet har 5 millioner kroner i rettslige krav mot seg. I tillegg etterforsker politiet fem anmeldelser mot selskapet.

Det begynte med en liten bestilling av karttjenester for to tappestasjoner for Blodbanken. 17.900 kroner skulle det koste, trodde Ahus. De endte med å betale 3,6 millioner kroner.

Også Oslo universitetssykehus utbetalte 1,3 millioner kroner før noen reagerte.

Nå har politiet tatt tak i saken.

Til avhør

Bedragerianmeldelsene mot selskapet blir nå etterforsket, bekrefter etterforskningsleder Rune Skjold ved Finans— og miljøseksjonen i Oslo politidistrikt. Foruten Det norske kartselskapet (DNK) er én ansatt selger og medeier politianmeldt. Denne personen er avhørt, og det venter flere avhør.

Ingen har status som siktet i saken.

Les også

Krever 2,5 mill. fra kartselskap - ellers blir det rådyr rettssak

— Vi har fått anmeldelser fra Oslo universitetssykehus og Ahus. Dermed har vi også tatt opp igjen tre tidligere anmeldelser mot selskapet, sier Skjold.Kartselskapet har frivillig overlevert materiale til politiet. Politiets revisor går nå gjennom dokumentasjonen.

— Vi ser at det har forekommet dobbeltfakturering, og at det er fakturert uten avtale om kjøp av tjenester. Dette har også selskapet innrømmet. Spørsmålet er om dette er slurv eller en bevisst metode. Omfanget og størrelsen på beløpene vil avgjøre om dette er straffbart, sier Skjold.

- Fire av fem feil

Ifølge Ahus' advokater er det feil eller uregelmessigheter ved fire av fem fakturaer fra DNK. Ahus krever tilbakebetalt 3,6 millioner de har betalt over tre år.

Ahus' advokat skriver i et brev til DNK at kartselskapets fakturering «vanskelig kan forstås som annet enn bevisste forsøk på å forlede Ahus og å utnytte svake punkter i store organisasjoner».

— Hele prosessen er uryddig. Derfor anmelder vi selskapet og krever pengene tilbake, sier konstituert direktør ved Ahus, Stein Vaaler.

Han innrømmer imidlertid at sykehuset hadde for dårlige kontrollrutiner. Dette har de nå tatt tak i.

16-doblet regning

Styret i Oslo universitetssykehus behandlet kartsaken i september. I referatet heter det at «internt juridisk kontor har konkludert med at det synes rimelig klart at det fra Det norske kartselskapets side dreier seg om en gjennomgående, systematisk og bevisst overfakturering».

Les også

OUS krever 1,3 millioner fra Kartselskapet

— OUS skulle betalt 89.900 kroner for det som ble bestilt. Regningen endte på 1.459.901 kroner. Vi har bedt om å få dokumentasjon på avtaler fra DNK uten å få svar. Vi jobber nå med å ta ut stevning, sier juridisk direktør ved Oslo universitetssykehus, Randi Borgen.Som hos Ahus startet hele karusellen med en avtale om kartreferanse for to tappestasjoner ved Blodbanken. Også barnesykehuset Geilomo hadde en avtale med DNK. Fakturaene strømmet på med purringer og inkassovarsler og fortsatte lenge etter at avtalene var sagt opp.

- Har tillit til rettsvesenet

Daglig leder i DNK, Lasse Krogh Lysø, velger å kommentere saken etter spørsmål på e-post.

- Hva har dere å si til politianmeldelsen om bedrageri?

— Vi har tillit til at rettsvesenet fungerer som det skal, svarer Lysø.

- Hvordan reagerer dere på to krav om tilbakebetaling på tilsammen rundt 5 millioner kroner?

— Dette har vi kommentert tidligere. Vi har dokumenterte avtaler på deres bestillinger.

- Oslo universitetssykehus (OUS) mener dette er systematisk og bevisst overfakturering. Hva tenker du om denne påstanden?

— Vi har hatt et godt kundeforhold til OUS, som har bestilt og brukt våre produkter over flere år.

- Stein Vaaler ved Ahus sier de er blitt forledet. Hva sier du til dette?

— Som en profesjonell leverandør har vi forutsatt at Ahus har vært en profesjonell kunde. Det er mulig vi har tatt feil, skriver Lysø.

Omstridt karttjeneste med store regninger

Karttjenesten fra Det norske kartselskapet (DNK) har værtsolgt til skoler, politi, sykehus og en rekke offentlige etater i Norge.

Aftenposten har tidligere fortalt at Oslos gravferdsdirektørMargaret Eckbo trodde hun sa ja til én avtale på 7000 kroner i året. I stedetble etaten fakturert for 734.000 kroner i løpet av et år. Nå harGravferdsetaten i Oslo inngått et forlik med DNK, etter det Aftenposten fåropplyst.

Tjenesten DNK tilbyr, er blant annet plassering på et kartpå nettstedet Atlas.no.

Professor i kartografi, Terje Midtbø ved NTNU i Trondheim,har tidligere vurdert verdien av tjenesten.

- Det kunden får, er først og fremst noen tegnestifter på etdigitalt kart, konkluderte professoren.

Store deler av tjenesten ligner det som er gratistilgjengelig på nett. Likevel har flere tusen kunder betalt for DNKs tilbud.Aftenposten skrev i vår om mange misfornøyde kunder. Flere føler seg lurt.

Ahus begynte å undersøke saken etter henvendelser fraAftenposten. Oslo universitetssykehus hadde allerede oppdaget store, ukjente utbetalinger da Aftenposten stilte spørsmål.

En rekke kunder mener de har inngått avtaler med DNK påsviktende grunnlag. Blant annet reagerer de på at avtalebekreftelser kun sendespå e-post, og at de opplever uklarheter rundt avtaler og pris.