Norge

I år rammer influensaen de unge og yrkesaktive hyppigere enn de eldste

I underkant av 1000 nordmenn fikk uken før jul påvist influensa, viser den siste ukerapporten som ble publisert torsdag.

I Folkehelseinstituttets referanselaboratorium for influensa analyseres sesongens norske influensavirus. Bildet er tatt tidligere i år.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Det er ikke mange, men Folkehelseinstituttet sier forekomsten er økende. Og mye tyder på at befolkningen i yrkesaktiv alder blir mer rammet enn de eldste.

Folkehelseinstituttet publiserer forekomsten av influensa hver torsdag i influensasesongen og beskriver også utviklingen av årets utbrudd. Og den som trodde sesongen var kort, tar feil. Influensasesongen går fra uke 40 om høsten til uke 20 påfølgende vår.

De ferskeste tallene viser at det er en lav, men økende forekomst av influensa. Det betyr at influensavirus sirkulerer på et lavt, men økende nivå.

Folkehelseinstituttets nettside fremkommer det at man tror at hovedparten av influensautbruddet vil finne sted først etter jul og nyttår. Dette er basert på tidligere erfaringer.

Trolig influensatopp i februar og mars

I mange tilfeller har det toppet seg først i februar/mars, men utbruddets størrelse og tidspunktet for når toppen nås, lar seg ikke forutsi sikkert.

Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for Influensa ved Folkehelseinstituttet, sier årets influensavaksine inneholder deler fra tre til fire influensavirus.

– Det A H1N1-viruset som er i vaksinen, ser ut til å være i god overensstemmelse med det A H1N1-viruset som nå sirkulerer i Norge. Det er for øyeblikket mest A H1N1-virus på gang, men også noe A H3N2.

– Hva er forskjellen på årets virus og det som rammet nordmenn sist?

– Forrige vinter var det mest influensa B og noe influensa A H3N2 mot slutten av sesongen. Få hadde god beskyttelse for influensa B siden det er en stund siden sist det var i omløp og siden det er få i Norge som vaksinerer seg. Dette viruset spredte seg tidlig og hurtig og varte lenge. Begge virusene som sirkulerte rammet spesielt de eldste hardt, svarer Bragstad.

 • Forskes frem i hønseegg: Kan norsk vaksine gi oss overtaket på influensaen?

I fjor ble mange gamle syke

Hun opplyser at fjorårets sesong var en usedvanlig langstrakt sesong med mange syke.

– Denne sesongen er det et influensa A H1N1-virus som foreløpig dominerer. Dette viruset har tendens til å ramme de i yrkesaktiv alder og unge hyppigere enn de eldste. Likevel vil det være de eldste og de som ellers tilhører en risikogruppe, som er mer utsatt for et alvorlig sykdomsforløp dersom de smittes.

Folkehelseinstituttet vet ikke hvor mange som er vaksinert, men sier det er flere enn noensinne som har valgt å beskytte seg.

– Det er denne sesongen distribuert over 217.000 flere influensavaksinedoser enn i 2017/18-sesongen. Dette tilsvarer en økning i distribusjonen på cirka 33 prosent på ett år.

Rekordmange er vaksinert

Etter forrige vinters vaksinasjon, lå vaksinedekningen på 14 prosent i befolkningen generelt mens den lå på 27 prosent for risikogruppene.

– Men for eldre over 65 år som også har kronisk sykdom, var vaksinasjonsdekningen på hele 56 prosent. Dette er likevel langt fra målet på minst 75 prosent for denne risikogruppen. Den største økningen i år er likevel ventet blant helsepersonell. Vi så en stor økning i vaksinert helsepersonell forrige vinter og vet at andelen vaksinert helsepersonell vil øke enda mer denne vinteren, sier Bragstad.

Marie Paulsen Madsen var er en av dem som i januar jobbet med å analysere virusene som kommer fra hele landet til Folkehelseinstituttets referanselab for influensa.

Slik er symptomene: Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer kan man gå fra å være frisk og rask til å føle seg syk.

 • Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine og slapphet.
 • Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn.
 • Noen får sår hals og snørr, men det gjelder oftere forkjølelse enn influensa.
 • Ikke alle som smittes med influensa, blir syke. Noen blir bare litt snufsete, og noen får ikke symptomer i det hele tatt.

Les mer om

 1. Influensa
 2. Sykdom
 3. Folkehelseinstituttet