Norge

Bane Nors nye informasjonssystem utsatt igjen. Oppdaget kritisk feil på Oslo S i oktober.

Bane Nors nye system som skal fortelle folk når togene går, fungerer fortsatt ikke som planlagt. Da det skulle innføres på Oslo S, ble nok en kritisk feil oppdaget.

Torsdag kveld 27. desember var det full stans i togtrafikken rundt Oslo på grunn av nok en feil ved Skøyen stasjon. Det er ikke minst når trafikken havner i trøbbel, at systemet Kari svikter.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I november 2017 fortalte Aftenposten om Bane Nors flunkende nye informasjonssystem, Kari, som skulle være i drift i 2016, men som fortsatt ikke klarte å holde orden på togavgangene.

Systemet ble høsten 2014 levert av tyske Funkwerk. Kontrakten var verdt 26 millioner kroner.

Nå skulle passasjerer få solide beskjeder om forsinkelser på perrongene, både på informasjonstavler og over høyttaleranlegg. De skulle ikke minst varsles i god tid om passerende tog som kommer rasende forbi stasjonene.

Men:

  • Informasjon om forsinkelser kommer stadig for sent og ofte etter at tog skulle ankommet.
  • Passasjerer blir henvist til feil perrong. Folk er sendt ut i spor rett før det kommer tog.
  • Fortsatt kommer det beskjeder om passerende tog etter at disse har passert.

Oppdaget ny kritisk feil i siste liten

Bane Nor har lovet at feilene skulle rettes. Lenge ble det varslet at en velfungerende utgave skulle tas i bruk også på Oslo S og Nationaltheatret sommeren 2018.

Da det faktisk skjedde, i oktober, ble det oppdaget nok en kritisk feil. Informasjon som var korrekt på én type skjermer, ble gal på andre.

Nå er innføringen utsatt på ubestemt tid. Midt i januar skal det gjøres en ny vurdering. Og mens prisen for Kari er mer enn tredoblet, skal systemet etter planen i 2019 endre status fra «prosjekt» til «drift».

Interne dokumenter Aftenposten har fått tilgang til, viser at man i Bane Nor selv er kommet til at Kari nå må fungere. Hvis ikke vil det gå ut over kundetilfredsheten.

Hvordan kan et tog både være innstilt og i rute? Denne tavlen, på Finse, viser ett av eksemplene der Bane Nors nye informasjonssystem Kari er mer forvirrende enn opplysende.

– Glad vi oppdaget feilen før Kari skulle innføres

– Vi synes selvfølgelig det er synd at vi ikke kan innføre systemet som planlagt. Men vi er samtidig veldig glad for at vi avdekket feilen slik vi gjorde, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

– Nå gjøres det endringer i programvaren som må testes, før vi innfører Kari på de to store stasjonene.

Samtidig fremholder Hansen at informasjonen som i dag gis til norske passasjerer, er bedre enn det jernbanen noen gang har levert.

Hansen sier at Bane Nor i løpet av året har luket ut flere kritiske feil og sier Kari fungerer der systemet er innført. Aftenposten har imidlertid mottatt meldinger gjennom høsten 2018, med dokumentasjon på gjentatte feilmeldinger til passasjerer.

Det skyldes blant annet at det automatiske systemet fortsatt er avhengig av at togledere manuelt mater det med informasjon.

– Hvor lenge vil dere være avhengig av manuell hjelp?

– Vi jobber kontinuerlig med å redusere behovet, men det vil alltid være folk på jobb som kan overstyre automatikken ved behov, sier Hansen.

Prisen er mer enn tredoblet

Ifølge Bane Nor skulle Karis rolle bli en helt annen enn da systemet først ble introdusert i Norge.

– Det er blitt en mer omfattende løsning enn opprinnelig planlagt. Det skulle være et enkelt system for å punche informasjon ut til passasjerene. I dag ser vi at Kari bør bli primærkilden til all trafikkinformasjon i sanntid, sier Victor Hansen.

Slik kommenterer han at Kari for lengst skulle fungert:

– Vi innser at vi var for optimistiske i de tidlige fasene av prosjektet. Men vi vet at vi, ved å bruke litt ekstra tid, kommer til å kunne tilby de reisende en mye bedre løsning enn først skissert.

– Hva regner dere i dag med at systemet vil koste?

– Siden prosjektet ble startet opp i 2013, har det kostet tilsammen 78 millioner. Innen det settes i drift vil det koste rundt 80 millioner.

Aftenposten kjenner til at det også er beregnet 18 millioner kroner til «totalkostnader for investering» i Kari i 2019.

Slik forklarer Hansen kostnadssprekken:

– De feilene som oppsto da vi først innførte Kari, har kostet en del. Det har krevd mange endringer og mye videreutvikling og testing. Men det viktigste er at løsningen for kundevennlig informasjon er mye større enn vi så for oss.

Les mer om

  1. Bane NOR