Vannstanden stiger fortsatt i Mjøsa og Øyeren

Vannføringen synker mange steder på Østlandet, men i Mjøsa og Øyeren fortsetter vannet å stige. Flomtoppen ble nådd i Glomma ved Rånåsfoss natt til mandag.

Dette bildet ble tatt med drone over Fåvang lørdag. Gudbrandsdalsågen er blant elvene som fører vann til Mjøsa.

– I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uken på et nivå som er cirka 80 centimeter høyere enn vannstanden mandag morgen. I Øyeren ventes også fortsatt stigende vannstand, her ventes vannstanden å kulminere cirka 30 centimeter høyere enn vannstanden mandag morgen, sier vakthavende hydrolog Erik Holmqvist ved Flomvarslinga i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ved Rånåsfoss i Sørum kommune kulminerte vannføringen med over 3.150 kubikkmeter i sekundet natt til mandag. Selv om toppen ble nådd i denne omgang, vil vannstanden her fortsatt være høy en stund fremover, ifølge NVE.

Sikre verdier

Mens NVE venter at Øyeren når en flomtopp tirsdag, vurderes vannstanden i Mjøsa å kulminere først søndag 20. mai.

NVE meldte søndag at det ikke lenger var rødt farenivå på flomvarselet noen steder i Norge. Samtidig ber de folk om fortsatt å være forsiktige og ta forholdsregler. Beredskapen er fortsatt høy.

– Vi oppfordrer alle som bor langs sjøene der flommen ennå ikke har nådd toppen, å sikre verdier mot flomvannet. Vi fraråder å oppholde seg langs flomstore elver, og å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring, sier Holmqvist.

Heidi Paulsen og Knut Eide utenfor husene sine i helgen. Vannet har tatt helt over både gårdsplass og plen.

Lavere vannføring

I Trysil øker vannføringen noe ut av Femunden, nord i Trysilvassdraget, men det er likevel under flomnivå. Lenger sør ved Nybergsund var vannstanden mandag på oransje nivå, tilsvarende tiårsflom, men her var likevel vannføringen på vei tilbake fra toppnivået de siste dagene.

For Glomma meldes det nå om lite snø i høyden og så godt som snøfritt i de lavereliggende områdene. Glomma med sideelver oppstrøms fra Elverum har kulminert med ti- til femtiårsflom, men vannføringen har sunket betydelig siden lørdag.

Glomma nord for Elverum lørdag, hvor en bil ble tatt av vannmassene.

Når det gjelder Gudbrandsdalslågen, kulminerte vannføringen i sidevassdrag og innsjøen Losna lørdag formiddag. Flomfaren er nå på gult nivå, men selv om det er ventet økt vannføring i høyere fjellstrøk, antar ikke NVE at vannføringen vil komme opp på like høye nivåer som tidligere under flommen.

I Drammensvassdraget var vannstanden på oransje nivå i både Krøderen og Sperillen mandag, men begge steder synkende. Det samme gjelder for Drammenselva ved Mjøndalen.

Venter ikke oransje nivå

I Numedalslågen og Skiensvassdraget er vannstanden synkende, og ingen målestasjoner har flomverdier.

I både Trøndelag og Møre og Romsdal hadde vannføringene enten stagnert eller var synkende mandag formiddag.

– Kraftig snøsmelting fører til vedvarende høy vannføring i elver og bekker som drenerer områder med snø. I de fleste elver har vannføringen sunket betydelig, og det ventes ikke at elvene går opp til oransje nivå selv om temperaturen øker, fastslo NVE søndag.

Riksvei 3 mellom Rena og Koppang ble i helgen åpnet for trafikk. Veien ble også åpnet ved Rasta, noe som gjorde at hovedveien gjennom Østerdalen igjen var åpen. E16 mellom Kløfta og Masterud var fortsatt stengt mandag formiddag.

– Bedre enn fryktet

Når det gjelder materielle skader, kan det virke som det har gått bedre enn fryktet. Foreløpig er det meldt inn rundt 200 skader til forsikringsselskapene, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

– Men det er fremdeles i en tidlig fase. Mange har for eksempel vært bortreist i helgen og har kanskje ikke fått oversikt over skadene ennå, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Skademeldingene gjelder både boliger, driftsbygninger i landbruket og hytter, samt skader på biler og campingvogner. Men så langt ser det ut til at det stort sett dreier seg om mindre skader.

Les også

Flomsikring ble utsatt – nå ber folk i Otta om handling