Norge

17 polakker ble utvist etter smugling av øl og sprit. Nå er 14 til arrestert.

Polakkene trodde kanskje at det eneste de risikerte med smuglingen, var et forenklet forelegg. I så fall tok de feil. 17 ble utvist fra Norge i slutten av april, og nå er 14 til pågrepet.

Slik så en av smuglerbilene ut da tollerne stanset den. Foto: Tollvesenet

 • Hans O. Torgersen
  Hans O. Torgersen
  Journalist

Det var 22. april de 17 polakkene skal ha kjørt frem og tilbake over grensen ved Svinesund. Hver gang var bilene lastet med akkurat så lite – eller mye – øl og sprit at de ikke risikerte noen streng straffereaksjon.

– De vet akkurat hvor grensen for forenklet forelegg går, og kjører frem og tilbake. Dette er et fenomen vi kaller kvotesmugling, forteller politiinspektør Eli Fryjordet, leder av Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

Dette er en ny metode sammenlignet med tidligere da tollerne på grensen til Sverige avslørte lastebiler og store varebiler fullastet med øl.

 • I 2013: 10 polakker dømt til tidenes strengeste straffer for ølsmugling

9500 i forenklet forelegg

De som ble tatt for slik smugling, risikerte strenge fengselsstraffer, men det gjør ikke de som «bare» blir tatt med opp til 100 liter øl. Da vanker det vanligvis et forenklet forelegg på opp til 9500 kroner (se tabell lenger ned).

Tollvesenet kan utstede forenklet forelegg til dem som blir tatt for smugling av mindre mengder tobakksvarer og alkohol. Stortinget utvidet i 2017 denne ordningen til å gjelde inntil 100 liter drikke med alkoholprosent mellom 2,5 og 7. I praksis gjelder denne grensen øl.

Ny mulighet for smuglerne

Ordningen sparer både tollere og politi for mye arbeid, men det åpnet en ny mulighet for de profesjonelle smuglerne som kjører enorme mengder øl over grensen fra Sverige til Norge. En bil med fem personer i kan lastes med 500 liter øl, og det eneste smuglerne risikerer, er altså et forenklet forelegg.

Polakkene ble utvist etter at tollerne tok dem for smugling over grensen ved den gamle broen over Svinesund, nærmest kamera. Sverige til venstre, Norge til høyre. Den nye broen med E6, som fører til tollstasjonen på norsk side, sees i bakgrunnen. Foto: Hans O. Torgersen

Toll og politi er ikke i tvil om at dette er mer alvorlig enn om du eller jeg kjøper for mye øl i Sverige.

– Vi ser at dette er organisert smugling, sier Fryjordet.

Etter at de 18 polakkene ble tatt av tollerne på Svinesund 22. april, ble politiet kontaktet, og så skjedde ting meget raskt. Utlendingsdirektoratet (UDI) ble kontaktet, og innen to døgn hadde 17 av de 18 fått vedtak om utvisning.

«Alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn»

UDI har i utlendingsloven hjemmel til å utvise en EØS-borger fra Norge når «hensynet til den offentlige orden eller sikkerhet» tilsier det.

Det er et vilkår for utvisningen at det hos personen som skal utvises, foreligger «forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn».

I utvisningsvedtaket som polakkene fikk, viser UDI til at smugling av alkohol er straffbare handlinger som «i stor grad truer samfunnsordenen».

UDI viser til at Norge av hensyn til folkehelsen har et strengt regime for innførsel av alkohol og tobakksvarer.

– Utvisning er veldig kriminalitetsforebyggende. Brudd på innreiseforbud kan føre til ett års fengsel første gang et og et halvt år andre gang. Det er nettopp det som er viktig med fokus på disse sakene, at det forebygger ytterligere kriminalitet, sier Fryjordet.

I helgen ble 14 nye polske smuglere tatt. Ingen av disse slipper unna med forenklet forlegg. De er blitt anmeldt og risikerer følgelig at UDI fatter vedtak om å utvise også dem.

AlkoholprosentForenklet forelegg til og med Forelegg opp til kroner
2,5 - 7100 liter9500
7 - 2220 liter9500
22 - 6010 liter9500

Les mer om

 1. Tollvesenet
 2. Svinesund
 3. Øl
 4. Utlendingsdirektoratet
 5. Sverige
 6. Alkohol

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  To menn tatt på svenskegrensen. Hadde båret over 40 liter brennevin gjennom skogen.

 2. NORGE
  Publisert:

  Tusenvis krysset grensen for første gang på over fire måneder, men det store rushet uteble

 3. REISE
  Publisert:

  Handler du for mer enn dette beløpet i utlandet, bør du vite om disse tollreglene.

 4. DEBATT
  Publisert:

  Antijødiske holdninger var en del av norsk kultur. Før, under og etter krigen. Hvilken unnfallenhet utviser vi i dag?

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 14. november

 6. HISTORIE
  Publisert:

  I nesten 90 år måtte soldater holde seg unna grensen. Årsaken var denne sonen.