Norge

Nordlys: Svein Ludvigsen suspenderes fra frimurerlosjen i Tromsø

Ifølge avisen Nordlys har Svein Harald Ludvigsen høy rang i frimurerordenen.

Den tidligere statsråden og fylkesmannen suspenderes inntil han blir dømt eller frifunnet.

  • Hanne Christiansen
    Hanne Christiansen
    Korrespondent i Midtøsten

Det skriver avisen Nordlys (bak betalingsmur).

Til Nordlys sier leder for Frimurerlosjen i Tromsø Per Trygve Kongsnes at suspensjonen trådte i kraft da det ble kjent at Ludvigsen er siktet for handlinger med en strafferamme på over seks måneder ubetinget fengsel.

Det er frimurerlosjens reglement som setter grensen for suspensjonen.

Kongsnes sier Ludvigsen vil være suspendert til det foreligger en dom eller frifinnelse. Ifølge Nordlys har Ludvigsen høy rang i ordenen.

Les også

Fylkesmann med stor F | Andreas Slettholm

Skrev artikkel om omsorg

Ludvigsen meldte seg ut av Frimurerlosjen i 2001, etter at det ble stilt spørsmål ved hans habilitet som fiskeriminister. I 2007 søkte han seg inn igjen.

I en artikkel i Frimurerbladet fra 2015, fortalte Ludvigsen om sin kamp mot kreft.

«Jeg har i denne vanskelige tiden fått anskueliggjort frimureriets budskap og nestekjærlighet og medmenneskelighet», skriver Ludvigsen.

«Våre lover pålegger enhver Broder å nære og vise deltakelse, medlidenhet og barmhjertighet mot alle sine på jorden vandrende medmennesker.»

Arkiv: Svein H. Ludvigsen, tidligere fiskeri- og kystminister, er tiltalt for flere forhold. Her på sitt kontor da han var statsråd i 2001.
Les også

Ideelle organisasjoner reagerer sterkt på tiltalen mot Ludvigsen: – Forkastelig

Kan miste St. Olavs Orden

Onsdag ble det klart at den tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre unge menn.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha oppsøkt institusjoner Fylkesmannen i Troms hadde tilsyn med og derfra tatt med seg de unge mennene på hytta, kontoret, hjemme eller på hotell i Oslo og Tromsø.

VG skrev onsdag at Ludvigsen også kan miste sin utnevnelse til kommandør av St. Olavs Orden, som han fikk i 2005, dersom han blir straffedømt.

Var styreleder i Troms Røde Kors

Ludvigsen har tidligere sittet i styret i Norges Røde Kors. Mellom 2014 og 2016 var han også lokal styreleder i Troms Røde Kors.

Daglig leder i Troms Røde Kors, Tord Eriksen, sier Ludvigsen ikke lenger har noen verv eller sentrale roller hos dem.

– Han gikk ut av Troms Røde Kors våren 2016. Da hadde han sittet sin toårs periode. Siden har han ikke hatt noen oppgaver.

– Hvordan forholder dere til tiltalen mot Ludvigsen som ble kjent i går?

– Som alle andre. Vi lever i en rettsstat og rettsstatens gylne prinsipp er at ingen er ansett som skyldig før rettskraftig dom foreligger. Vi tar på generell basis avstand fra overgrep, og forsøker å se mennesket i alle sider av situasjonen.


  • Har du tips om denne saken? Ta kontakt med Aftenpostens journalister på e-post. For sensitivt materiale, bruk den krypterte tjenesten Securedrop, eller kontakt oss via den krypterte meldingstjenesten Signal +47 464 12 366.

Bufetaten reagerte

Overgrepstiltalte Svein Ludvigsens tolkning av fylkesmannens tilsynsrolle for barnevernsinstitusjoner skapte usikkerhet i Barne-, ungdoms- og familieetaten region nord.

– Han kom gjerne på besøk til institusjoner etter kontortid. At Fylkesmannen personlig møtte opp uanmeldt, var sammenlignet med andre fylkesmannsembeter utradisjonelt, sa regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat til Aftenposten onsdag.

– Når skjedde dette?

– Det var i 2013–2014, like før han gikk av som fylkesmann.

Ludvigsen var fylkesmann i Troms fra 2006 til 2014.

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Voldtekt
  3. Troms
  4. Nordlys