Norge

Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: Departementet vurderer om barnevernssaker skal tas opp igjen

Departementet vurderer nå om det er grunnlag for ytterligere oppfølging av barnevernssakene der den dømte barne- og ungdomspsykiateren har vært sakkyndig.

Psykiateren som er dømt for nedlastning av 200.000 bilder og filmer av overgrep mot barn, var også fagkyndig medlem i fylkesnemnda i én sak. (Illustrasjonsfoto) Foto: Tor Stenersen

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Som medlem av Barnesakkyndig kommisjon vurderte den erfarne psykiateren om andre sakkyndiges arbeid holdt faglig mål. Samtidig lastet han ned store mengder bilder og filmer av seksuelle overgrep mot barn.

Han har også vært sakkyndig i barnevernssaker før Barne- og likestillingsdepartementet oppnevnte ham som medlem av kommisjonen.

I forrige uke sa leder av Barnesakkyndig kommisjon, Katrin Koch, at barnevernstjenestene som har benyttet barne- og ungdomspsykiateren som sakkyndig før 2010 med fordel bør gå inn i disse sakene på nytt.

Hun mener det er et rimelig spørsmål å stille om hans generelle faglige vurderingsevne har vært påvirket av hans private situasjon.

  • Les hele saken her: Barnevernet bør se på sakene på nytt, mener kommisjonsleder

Departementet i tenkeboksen

– Departementet vurderer nå hva som bør gjøres, og om det er grunnlag for ytterligere oppfølging.

Det sier Kai Agnar Finsnes, konstituert ekspedisjonssjef i barnevernsavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet på spørsmål om departementet vil ta initiativ til å gjennomgå barnevernssakene der den dømte barne- og ungdomspsykiateren har vært sakkyndig.

– Vi er tilfreds med at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) har gått gjennom et utvalg barnevernssaker som barnepsykiateren har hatt til vurdering. Vi registrerer at BSK har funnet at hans vurderinger ikke skiller seg vesentlig fra de andre medlemmenes vurderinger i de samme sakene, sier han.

Hadde 200.000 bilder og filmer av overgrep

Den 56 år gamle barne- og ungdomspsykiateren fra Oslo var et av 14 medlemmer av Barnesakkyndig kommisjon fra høsten 2012 til februar 2017. Da ble han suspendert og trakk seg like etter.

I dommen fra april i år står det at det ble beslaglagt over 200.000 bilder og filmer av overgrep mot barn hos den sakkyndige psykiateren. Mannen har lastet ned overgrepsbilder og -filmer i perioden 1997 til han ble tatt i 2017.

Ingen har oversikt over hvor ofte barne- og ungdomspsykiateren ble brukt som sakkyndig av de 295 barnevernstjenestene i landet før i 2010, da Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet. Etter den tid har kommisjonen registrert bare én sak der psykiateren selv har vært sakkyndig.

Var fagkyndig medlem i fylkesnemnda

Sentralenheten for fylkesnemndene har registrert at psykiateren har vært fagkyndig medlem i fylkesnemnda i én sak, og offentlig parts vitne i fire saker i fylkesnemndene.

Av disse har han hatt tre sakkyndig-oppdrag for en kommune i Nordland og vært offentlig parts vitne i en kommune i Buskerud. Informasjon fra før 2006 er ikke tilgjengelig.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er domstolslignende, uavhengige avgjørelsesorgan som i likhet med domstolen aldri selv kan ta initiativ til behandling av barnevernssaker.

Katrin Koch, leder for Barnesakkyndig kommisjon, mener det er et rimelig spørsmål å stille om psykiaterens generelle faglige vurderingsevne har vært påvirket. I 20 år lastet han ned bilder og filmer av overgrep mot barn. Foto: Tone Georgsen

Einar Salvesen er psykologspesialist, sakkyndig og sentral i Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) Foto: Dan P. Neegaard

Psykologspesialist: – Et voldsomt tillitsbrudd

– Naturligvis kan vi ikke vite om den psykiaterens nedlastning av overgrepsmateriale mot barn har påvirket hans vurderinger som sakkyndig. Men det er uansett et voldsomt tillitsbrudd mot dem det gjelder, og det er all grunn til å se på disse sakene, sier Einar Salvesen.

Han er psykologspesialist, sakkyndig og sentral i Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB). Han medvirket i den aktuelle dokumentaren til BBC, som også finnes som artikkel og podkast, der den dømte psykiaterens rolle som sakkyndig var i fokus. Salvesen har selv hatt kontakt med familier der den dømte psykiateren har vurdert foreldres omsorgskompetanse.

– Barnevernstjenestene selv kan ikke vurdere dette. Det bør oppnevnes en kommisjon bestående av håndplukkede, psykologisk sakkyndige og kanskje en jurist til å gjennomgå sakene, og barnevernstjenestene må rapportere inn hvilke det gjelder, mener han.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Barne- og likestillingsdepartementet
  3. Rettssikkerhet