Hvert femte medlem har forlatt Høyre og Frp

I løpet av de fire første årene i regjeringskontorene mistet Erna Solbergs Høyre og Siv Jensens Fremskrittspartiet hvert femte medlem.

Selv om det ble gjenvalg i fjor, har Erna Solbergs Høyre og Siv Jensens Fremskrittspartiet hvert femte medlem fra 2013 til 2017.
  • og NTB

Medlemsflukten rammet de to regjeringspartiene hardt under Solbergs første fire år som statsminister. Totalt mistet de to partiene nær 11.000 medlemmer under de fire årene med Høyre-Frp-regjering.

Aller mest blødde Fremskrittspartiet, som måtte se at 22,8 prosent av medlemmene forsvant fra utgangen av 2013 til utgangen av 2017. Høyres fall endte på 17,5 prosent, etter at tre år med avskalling ble snudd til en vekst på 2.000 i løpet av fjoråret.

Også medlemsmassen hos samarbeidspartiene Venstre og KrF krympet kraftig, samtidig som samtlige av opposisjonspartiene opplevde et tilsig av medlemmer.

Ni år med fall

Fremskrittspartiets generalsekretær Fredrik Färber sier til NTB at partiet jobber med å snu en fallende trend som startet allerede i 2009.

– Over 3500 personer meldte seg inn i Frp i 2017, men likevel falt antall betalende medlemmer. Årsaken er at for mange ikke betaler medlemskontingenten og dermed blir slettet som medlemmer. Vi har tro på høy aktivitet i lokallagene med kurs og møter for å klare å beholde flere medlemmer, sier Färber.

Frp gikk tidligere i år ut med en løypemelding om at partiet hadde fått 5000 innmeldinger i løpet av våren.

– Målet om å bryte den negative trenden ble satt før rekordinnmeldingene i våres, sier Färber.

Erkjennelse

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier at deres medlemstall svinger fra år om annet.

– For noen år siden lå vi godt under 30.000 medlemmer. Så hadde vi en veldig vekst til nær 36.000 i 2013. Deretter gikk det jevnt nedover til 28.500 i 2016, før det snudde opp igjen i fjor, sier han til NTB.

– Har overtagelsen av regjeringsmakten gått ut over partibyggingen?

– Vi kom i hvert fall til en erkjennelse i 2016 av at vi hadde brukt for lite krefter på verving og pleie av medlemmene. Vi ser effekt av å legge mer energi i dette nå, sier Aarset.

Aps toppår

De ni partiene som er representert på Stortinget hadde tilsammen 172.500 medlemmer ved utgangen av 2017. Det er 5000 færre enn da Solberg overtok som statsminister.

En samlet nedgang på 2,7 prosent kommer etter at samtlige opposisjonspartier har hatt medlemsvekst, med Arbeiderpartiets tilsig på 600 nye medlemmer til drøye 53.000 som den prosentvis minste økningen.

Går vi tilbake til forrige gang det var lokalvalg, har Ap mistet 4500 medlemmer fra nær 58.000 medlemmer ved utgangen av 2015.

Rødt doblet

Målt i antall har SV hatt den største veksten fra 2013 til 2017 med et sprang på nesten 5000 medlemmer til drøye 12.000 ved utgangen av fjoråret.

Aller størst vekst målt i prosent har Rødt hatt. Partiets medlemsmasse ble nær doblet under Solbergs første fire år i regjering, selv om Rødt fortsatt er minst av partiene på Stortinget med sine 4500 medlemmer.

– Veksten er et resultat av langvarig og hardt arbeid, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

Hun innrømmer at veksten også innebærer en utfordring.

– De nye må aktivt med i partiet, skoleres og motiveres for å stille på lister til neste års lokalvalg, sier hun til NTB.

KrF topper

Medlemstallene avslører også at KrF har landets suverent største medlemsmasse når man tar utgangspunkt i hvor mange som stemmer på de ulike partiene.

Drøyt 20 prosent av KrFs velgere er medlem av partiet. Nederst ligger Frp – der man finner tre medlemmer for hver hundre velger.

De fleste andre partiene har en medlemsandel rundt 6–7 prosent av velgermassen, men også Høyre ligger under dette nivået med en andel på 4 prosent.