Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggesprekken: Holdt ikke Stortinget godt nok informert

Stortingets direktør Ida Børresen trekker seg med øyeblikkelig virkning etter en ny overskridelse på byggeprosjektet.

Stortingets direktør Ida Børresen går av etter nye overskridelser på Stortingets nybygg. Stortingets president Olemic Thommessen blir.
  • og NTB
  • Alf Ole Ask

Klokken 17 torsdag ettermiddag møtte direktør Ida Børresen og Stortingets president Olemic Thommessen. mediene og tema var den saken som presidentskapet hadde sittet sammen og diskutert hele dagen. Nye tall for overskridelsene på Stortingets nybygg og renovering. På tre år har prisen økt fra 1,1 milliarder til at det kan bli 2,3 milliarder.

Prosjektet består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Styringen med byggeprosjekt er blitt kritisert av Riksrevisjonen så vel som av Stortinget selv. Nå later det til at overskridelsene øker ytterligere.

– Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

– Som Stortingets direktør har jeg det overordnede ansvaret for byggeprosjektet. Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen, og derfor trekker jeg meg fra min stilling, sier Børresen.

Hun forlot pressekonferansen uten å svare på spørsmål.

Dramatisk situasjon

Senere sa hun følgende til NTB:

– Det er en så dramatisk situasjon, og det å få fram riktig og rettidig informasjon til presidentskapet om prosjektet jeg har ansvar for, er mitt ansvar, sier hun, og opplyser at hun tok beslutningen om å gå etter en dialog med presidentskapet.

Hun avviser imidlertid at hun opplevde å ha mistet tilliten fra dem.

– Jeg har følt at jeg har hatt tillit gjennom hele prosessen, men det er klart at dette er en vanskelig situasjon for presidentskapet også, sier hun.

På pressekonferansen sa stortingspresidenten at det ikke er klart hvem som nå skal være prosjektleder.

Ida Børresen går av som Stortingets direktør.

Bakgrunnen for hennes avgang er mangelen på tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektets utvikling. Hun får ikke etterlønn, ifølge stortingspresident Olemic Thommessen.

Åremålet til Børresen ville uansett ha gått ut om kort tid og hun hadde for lang tid siden varslet at hun ville gå av for aldersgrensen.

Thommessen: Ikke vurdert å trekke meg

På direkte spørsmål sa Thommessen at han ikke hadde vurdert å trekke seg. Han understreket at han ledet presidentskapet som er et kollegium og at han føler at han der har tillit.

Han gjentok flere ganger at han ikke tok ansvar for informasjon som han ikke hadde fått.

– Men hva har du gjort for å skaffe deg informasjon?

– Jeg har hatt et tett forhold til denne saken. I hvert møte i presidentskapet har det vært orientert. Jeg har hatt ukentlige møter med direktøren. På den måten har jeg fulgt saken løpende med utgangspunkt i den informasjonen jeg har fra prosjektgruppen i huset, svarer Thommessen.

– Men det var ikke nok siden dette nå kommer som et sjokk?

– Vi i presidentskapet må forholde oss til administrasjonen og til direktøren. Det er direktøren som er vår kanal for informasjon. Det er vårt utgangspunkt i denne saken. Vi har jobbet ut fra den tro at rammen på 1,8 milliarder ville være mulig å håndtere. Så ser vi i dag at realiteten er en helt annen, det er et sjokk, sier han.

I vår fikk både presidenten og direktøren sterk kritikk fra en samlet Kontrollkomite for sin mangelfulle håndtering av byggesaken.

Det skjedde på bakgrunn av en rapport fra Riksrevisjonen.

Nå åpner Frps Mazyar Keshvari for å ta en ny vurdering av det sittende presidentskapet.

Manglende prosjektering

Årsaken til de store kostnadsoverskridelsene er ifølge Stortingets presidentskap mangler i prosjekteringsarbeidet, noe som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig.

Det betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenøren, er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – også gjennom høsten, ifølge presidentskapet.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Nå kan sluttsummen bli 2,3 milliarder.

Vil ikke garantere at det ikke sprekker mer

– Kan du nå garantere at det ikke kommer flere overskridelser?

– Nei, man skal være forsiktig med å utstede garantier, sa en tydelig presset stortingspresident.

Ifølge presidenten skulle ikke det som nå kommer frem føre til at det blir forsinkelser. Ferdigstillelse er beregnet til høsten 2018.

Oppdaterte kostnadsanslag og risikoanalyser skal ha blitt lagt frem under møter mellom presidentskapet, stortingsdirektør Ida Børresen og prosjektledelsen torsdag.

Rettssak mot prosjekteringsselskap

Det er 300 millioner som er direkte økte kostnader og så er det lagt inn en «buffer» mot nye overskridelser på 200 millioner kroner. Den største enkeltsummen i overskridelsene, ifølge Thommessen, er økte honorarer til Multiconsult på 95 millioner kroner.

Fra før har Stortinget stevnet Multiconsult for inntil 125 millioner for mangelfull prosjektering. Thommessen var på pressekonferansen hard i sin kritikk av prosjekterings- og rådgivningsselskapet. Ifølge presidenten er det deres slette arbeid som er den viktige grunnen til de enorme overskridelsene. Han utelukket ikke at det kravet kan bli økt på bakgrunn av det som nå er kommet frem.

En annen konklusjon som også presidentskapet er kommet til er at Stortinget i fremtiden skal overlate byggeledelsen til Statsbygg.

Styringen med byggeprosjekt er blitt kritisert av Riksrevisjonen så vel som av Stortinget selv. Nå later det til at overskridelsene øker ytterligere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Multiconsult avviser Stortingets tall

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult avviser tallene fra Stortinget.

– Tallene og påstandene fra Stortinget om Multiconsult savner rot i virkeligheten, sier han.

– Vi kjenner oss ikke igjen i tallene i det hele tatt. Summen som er nevnt, 95 millioner kroner, er betraktelig mye høyere enn det økte honorarkravet fra oss. Kostnadsestimatet øker nå med 500 millioner kroner. Vårt bidrag til det er en brøkdel, sier Christensen til NTB.

Han vil ikke si noe om nøyaktige summer.

– De tallene går vi ikke ut med, men vi er langt under de 95 millioner kronene som Børresen nevner, sier Christensen.

Les også: Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt