Fellesforbundet: Seksuell trakassering rammer også menn

En rørlegger ble slikket i nakken da han var på jobb. Taxisjåfører blir klådd på av fulle kunder på vei hjem fra byen. Sextrakassering rammer også menn.

Helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, som står bak snapchattjenesten Helsesista, mener gutter og jenter trenger samme undervisningen om seksualitet og grenser. Til venstre: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– Problemet er stort og uavhengig av kjønn, konstaterer forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet.

Eksemplene om seksuell trakassering i typiske «mannsyrker» ble lagt på bordet da barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterte organisasjoner til innspillsmøte om #metoo-kampanjen onsdag.

I en undersøkelse blant ansatte i utelivsbransjen som Fafo gjennomførte for cirka fem år siden, opplyste 13 prosent av mennene at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Andelen var 20 prosent blant kvinner.

– Det er åpenbart at kvinner er mer utsatt enn menn, men det kan ikke gjøre at vi mister helhetsblikket, sier Hans-Erik Skjæggerud, leder i arbeidstagerorganisasjonen Parat.

– Også menn er utsatt, konstaterte leder Are Saastad i Reform – ressurssenter for menn i sitt innlegg til ministeren.

– Ikke en krenkelse?

Saastad forteller om en NTNU-undersøkelse fra 2014 på videregående skoler i Sør-Trøndelag. Der svarte 25 prosent av guttene at de hadde opplevd minst én form for seksuell tvang eller fysisk trakassering fra jenter, gutter eller voksne.

– Det var nok fordi man stilte spørsmålene på en annen måte enn man pleier. Mange gutter definerer kanskje ikke en seksuell tilnærming som de ikke har ønsket seg, som en krenkelse, sier han til NTB:

– Det er en forestilling i vår kultur at menn skal være glad for alle den seksuelle oppmerksomheten de får.

Ifølge Reform-lederen blir menn utsatt for trakassering fra både menn og kvinner. Et fellestrekk er ulike maktforhold. Blant eksemplene er menn som jobber i kvinnedominerte yrker, og der mange kvinner sitter i lederposisjoner, for eksempel helsevesenet.

Starte tidlig

Metoo-kampanjen og avsløringene av trakassering og overgrep har ført til massiv mobilisering. Helleland mener forebygging er viktig.

– Det enkleste er å endre lover og regler. Det vanskeligste er å endre folks holdninger, som å møte medmennesker med respekt. Derfor er det viktig å starte tidlig i barnehagen og skolen, ved å styrke seksualundervisningen, sier hun.

Dette er også temaet for flere forslag i Stortinget. SV har blant annet foreslått egne «selvforsvarskurs» for jenter i skolen.

SVs Freddy André Øvstegård sier mange instanser understreker kjønnsperspektivet.

– Det er et strukturelt problem at menn begår trakassering mot kvinner. Sånn er samfunnet, og da mener jeg man må tilpasse tiltakene til det. Men begge kjønn skal lære om det, sier han.

Samme undervisning

– Forslaget ekskluderer gutter, og viderefører den endimensjonale og skadelige oppfatningen om jenter som utsatte og gutter som overgripere, mener Are Saastad.

Han sier både gutter og jenter trenger opplæring i grensesetting og -forståelse, og får støtte fra helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «helsesista».

– Jeg syns man absolutt skal ha samme undervisning. Dette er viktig for alle, uansett kjønn og legning, sier hun, og håper det skal bli naturlig å snakke om.