Norge

Offshorefartøy vurderes til å rense havet for plast

Arbeiderpartiet vil pålegge regjeringen å finne ut om offshorefartøyer kan settes inn for å samle plast i havet. Her er statsminister Erna Solberg (H) foran et supplyskip som ligger til kai ved Skoltegrunnskaien i Bergen.

Et stortingsflertall støtter Aps forslag om å finne ut om offshorefartøyer kan settes inn for å samle plast i havet.

  • NTB

Rundt 130 offshorefartøyer ligger i opplag i Norge. Arbeiderpartiet vil be regjeringen vurdere om denne ledige flåten kan tas i bruk, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen er både Venstre, KrF, SV og Sp positive til forslaget og vil etter alt å dømme sikre flertall for dette.

– Det anslås at det havner åtte-ni tonn nytt plastavfall i sjøen hver eneste dag. Vi må rense opp, men også bremse bruk og forsøpling på land før plasten havner i havet, sier SVs Lars Haltbrekken.

Toppsjef Njål Sævik i Havila Shipping er også positiv til forslaget, så lenge finansiering er på plass.

– Kan være interessant

– Med en dagrate på 100.000 kroner er dette av interesse dersom andre bekoster den ekstra utrustningen, sier han. Rederiforbundets direktør Harald Solberg mener maritim næring kan bidra på flere måter, men også han peker på behovet for et marked som kan betale.

Ap vil finne ut om fartøyene kan ombygges til et slikt prosjekt, samtidig se på muligheten for håndtering av plast om bord fartøyene eller tilgang til landanlegg. Partiet er mindre konkret om prisen på utvidet plastoppsamling – og om hvem som skal betale.

Les mer om

  1. Miljø
  2. Havila Shipping
  3. Shipping