Moren til Christoffer anker dom

Moren til Christoffer Gjerstad Kihle anker til Høyesterett. Hun er dømt for passiv medvirkning til volden som kostet sønnen livet.

Advokat Thomas Randby anker på vegne av Christoffers mor som ble dømt til ett og et halvt års betinget fengsel i Agder lagmannsrett.

Moren til Christoffer har anket dommen fra Agder lagmannsrett, der hun ble dømt til ett og et halvt års betinget fengsel. Det melder P4.

Morens forsvarer, advokat Thomas Randby, sier til Aftenposten.no at de anker både over lovanvendelsen og saksbehandligen. Subsidiært over straffutmålingen, som de mener er for streng.

Dommen fra lagmannsretten på ett og et halvt års betinget fengsel er mildere enn dommen i tingretten, der hun ble dømt til to og et halvt års fengsel, hvor hun også måtte sone 120 dager i fengsel.

Les også

Christoffers mor (38) dømt til halvannet års betinget fengsel

— Men prinsipalt anker vi altså over lovanvendelsen. Morens unnlatelse fra å gripe inn etter møtet med skolens ansatte, er ikke straffbart, sier Randby.Han viser til et møte mellom moren og skolens ansatte dagen før Christoffer døde, der de ansatte fremsatte mistanke om at stefaren mishandlet gutten. Moren grep likevel ikke inn mellom stefaren og gutten.

— Dessuten tillot både lagmannsretten og tingretten opplesing av dommen mot stefaren, noe som nærmest ble en rettssak i rettssaken. Jeg protesterte både i forkant av tingrettsbehandlingen og før behandlingen i lagmannsretten, men dommerne i begge domstolene tilllot opplesingen, sier Randby.

  1. mars ble den 38 år gamle kvinnen dømt til halvannet års betinget fengsel for ikke å ha grepet inn mot Christoffers stefar. Stefaren er dømt for å ha mishandlet åtte år gamle Christoffer til døde i 2005.