Høyesterett skal behandle påkjørsel av elleveåring på Nøtterøy

Lastebilsjåfør som er dømt for å ha rygget over en 11 år gammel jente på en sykkelsti på Nøtterøy, får anken behandlet av Høyesterett.

Ulykken skjedde på en gang- og sykkelsti få hundre meter fra Brattås barneskole.

Ulykken skjedde i september i fjor på en gang- og sykkelvei på Nøtterøy får hundre meter fra Brattås skole.

Sjåføren rygget for å tømme jord ved en gang- og sykkelsti da ulykken skjedde.

Sjåføren sa han brukte ryggekamera. Likevel så han ikke jenta med rosa klær.

Lastebilsjåføren ble dømt til fengsel i ni måneder da saken ble behandlet i Tønsberg tingrett.

I ankesaken i Agder lagmannsrett ble straffen redusert til fengsel i seks måneder, selv om lagmannsretten mente sjåføren hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Både den 40 år gamle sjåføren og påtalemyndigheten anket denne straffeutmålingen, og ankeutvalget i Høyesterett har tillatt saken fremmet.

Les også: Grovt uaktsom lastebilsjåfør fikk redusert straffen