Dale foreslår at rullestoler skal få kjøre i 15 kilometer i timen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har bedt Vegdirektoratet foreslå endringer i regelverket slik at rullestolbrukere kan få kjøre i 15 kilometer i timen.

I dag kan ikke rullestoler kjøre i mer enn ti kilometer i timen. Nå foreslår Frps Jon Georg Dale å øke toppfarten med 50 prosent. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

I dag er maksfarten for rullestoler 10 kilometer i timen.

– En slik fartsøkning er ønsket av brukerne, samtidig må vi sørge for at det ikke går utover trafikksikkerheten for andre trafikanter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Med bedre rullestoler, blir rullestoler også benyttet andre steder i trafikken enn bare på fortau. Derfor ønsker regjeringen nå å legge til rette for en økning til 15 km/t.

En slik fartsøkning krever endringer i regelverket, blant annet i trafikkreglene.

Vegdirektoratet skal nå utarbeide forslag til endringer og sende forslagene ut på høring, går det fram i et brev fra samferdselsministeren til Vegdirektoratet.